Back to top

ร่วมสนุกกับกิจกรรมวันแม่ กับ Website www.bangkoktourist.com

ร่วมสนุกกับกิจกรรมวันแม่ กับ Website www.bangkoktourist.com

ร่วมสนุกกับกิจกรรมวันแม่ กับ Website www.bangkoktourist.com

ร่วมสนุกกับกิจกรรมวันแม่ กับ Website www.bangkoktourist.com

Info

11 สิงหาคม - 13 สิงหาคม
Description

ร่วมสนุกกับกิจกรรมวันแม่ กับ Website www.bangkoktourist.com ลุ้นรับ Gift voucher พาคุณแม่ไปนอนแช่ออนเซ็นพร้อมนวดอโรม่า เพื่อความผ่อนคลาย จาก Yunomori Onsen & Spa

1. Share ภาพกิจกรรม ของ website www.bangkoktourist.com บน Timeline FaceBook ของคุณแบบ Public
2. โพสต์ภาพความประทับใจระหว่างตัวคุณเองและคุณแม่ พร้อมอธิบายความประทับใจถึงสถานที่ๆอยากพาคุณแม่ไปรอบกรุงเทพมหานคร ติด Hashtag #BangkokSmilesMotherDays

ทำตามครบ 2 ข้อ เตรียมลุ้นรับของรางวัลเลยค่ะ
รางวัลที่ 1 ภาพพร้อมบทความ ที่มี จำนวน like สูงสุด Gift voucher จาก Yunomori Onsen & Spa 2 ใบ รวมมูลค่า 3,000 บาท
รางวัลที่ 2 ภาพพร้อมบทความ ที่ทีมงานประทับใจ Gift voucher จาก Starbucks 1 ใบ รวมมูลค่า 800 บาท

ระยะเวลาร่วมสนุก วันที่ 11 สิงหาคม 2559 16:00 น. ถึง วันที่ 13 สิงหาคม 2559 18:00 น.
จับรางวัลและประกาศผล วันที่ 15 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 13:00 น. ทาง www.bangkoktourist.com
ผู้โชคดีทุกท่านต้องยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ก่อนเวลา 13.00 น.

ข้อตกลงและเงื่อนไข
1. ภาพที่เข้าประกวด ซึ่งรวมถึงเนื้อหา(รูปภาพ ความคิดเห็น ชื่อผู้ใช้ ฯลฯ) ที่ ผู้จัดกิจกรรม เห็นว่าไม่เหมาะสมจะถูกตัดสิทธิ์
2. ขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลกับผู้ที่ทำตามเกณฑ์การตัดสิน ครบถ้วนเท่านั้น
3. ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใด หรือรับสิทธิหรือซ้ำซ้อนกับสิทธิใด ๆ ได้
4. หากมีกรณีพิพาท ให้ถือคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่ยุติ และสิ้นสุด
5. กองการท่องเที่ยวฯ ขอสงวนสิทธิในการระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิหรือรางวัลใด ๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใด ๆ โดยทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในกิจกรรมนี้

การลบภาพที่เข้าประกวด
1. ถ้าลบภาพที่เข้าประกวดก่อนที่จะประกาศผลผู้ชนะภาพที่เข้าประกวดนั้นจะถูกตัดสิทธิ์

ข้อบังคับของการประกวด
2. ผู้เข้าประกวดต้องอ่านข้อบังคับของการประกวดที่ระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกวดนี้แยกต่างหากโดยผู้จัดกิจกรรม

ร่วมสนุกกับกิจกรรมวันแม่ กับ Website www.bangkoktourist.com ลุ้นรับ Gift voucher พาคุณแม่ไปนอนแช่ออนเซ็นพร้อมนวดอโรม่า เพื่อความผ่อนคลาย จาก Yunomori Onsen & Spa

1. Share ภาพกิจกรรม ของ website www.bangkoktourist.com บน Timeline FaceBook ของคุณแบบ Public
2. โพสต์ภาพความประทับใจระหว่างตัวคุณเองและคุณแม่ พร้อมอธิบายความประทับใจถึงสถานที่ๆอยากพาคุณแม่ไปรอบกรุงเทพมหานคร ติด Hashtag #BangkokSmilesMotherDays

ทำตามครบ 2 ข้อ เตรียมลุ้นรับของรางวัลเลยค่ะ
รางวัลที่ 1 ภาพพร้อมบทความ ที่มี จำนวน like สูงสุด Gift voucher จาก Yunomori Onsen & Spa 2 ใบ รวมมูลค่า 3,000 บาท
รางวัลที่ 2 ภาพพร้อมบทความ ที่ทีมงานประทับใจ Gift voucher จาก Starbucks 1 ใบ รวมมูลค่า 800 บาท

ระยะเวลาร่วมสนุก วันที่ 11 สิงหาคม 2559 16:00 น. ถึง วันที่ 13 สิงหาคม 2559 18:00 น.
จับรางวัลและประกาศผล วันที่ 15 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 13:00 น. ทาง www.bangkoktourist.com
ผู้โชคดีทุกท่านต้องยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ก่อนเวลา 13.00 น.

ข้อตกลงและเงื่อนไข
1. ภาพที่เข้าประกวด ซึ่งรวมถึงเนื้อหา(รูปภาพ ความคิดเห็น ชื่อผู้ใช้ ฯลฯ) ที่ ผู้จัดกิจกรรม เห็นว่าไม่เหมาะสมจะถูกตัดสิทธิ์
2. ขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลกับผู้ที่ทำตามเกณฑ์การตัดสิน ครบถ้วนเท่านั้น
3. ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใด หรือรับสิทธิหรือซ้ำซ้อนกับสิทธิใด ๆ ได้
4. หากมีกรณีพิพาท ให้ถือคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่ยุติ และสิ้นสุด
5. กองการท่องเที่ยวฯ ขอสงวนสิทธิในการระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิหรือรางวัลใด ๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใด ๆ โดยทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในกิจกรรมนี้

การลบภาพที่เข้าประกวด
1. ถ้าลบภาพที่เข้าประกวดก่อนที่จะประกาศผลผู้ชนะภาพที่เข้าประกวดนั้นจะถูกตัดสิทธิ์

ข้อบังคับของการประกวด
2. ผู้เข้าประกวดต้องอ่านข้อบังคับของการประกวดที่ระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกวดนี้แยกต่างหากโดยผู้จัดกิจกรรม

ร่วมสนุกกับกิจกรรมวันแม่ กับ Website www.bangkoktourist.com ลุ้นรับ Gift voucher พาคุณแม่ไปนอนแช่ออนเซ็นพร้อมนวดอโรม่า เพื่อความผ่อนคลาย จาก Yunomori Onsen & Spa
1. Share ภาพกิจกรรม ของ website www.bangkoktourist.com บน Timeline FaceBook ของคุณแบบ Public
2. โพสต์ภาพความประทับใจระหว่างตัวคุณเองและคุณแม่ พร้อมอธิบายความประทับใจถึงสถานที่ๆอยากพาคุณแม่ไปรอบกรุงเทพมหานคร ติด Hashtag #BangkokSmilesMotherDays

ทำตามครบ 2 ข้อ เตรียมลุ้นรับของรางวัลเลยค่ะ
รางวัลที่ 1 ภาพพร้อมบทความ ที่มี จำนวน like สูงสุด Gift voucher จาก Yunomori Onsen & Spa 2 ใบ รวมมูลค่า 3,000 บาท
รางวัลที่ 2 ภาพพร้อมบทความ ที่ทีมงานประทับใจ Gift voucher จาก Starbucks 1 ใบ รวมมูลค่า 800 บาท

ระยะเวลาร่วมสนุก วันที่ 11 สิงหาคม 2559 16:00 น. ถึง วันที่ 13 สิงหาคม 2559 18:00 น.
จับรางวัลและประกาศผล วันที่ 15 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 13:00 น. ทาง www.bangkoktourist.com
ผู้โชคดีทุกท่านต้องยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ก่อนเวลา 13.00 น.

ข้อตกลงและเงื่อนไข
1. ภาพที่เข้าประกวด ซึ่งรวมถึงเนื้อหา(รูปภาพ ความคิดเห็น ชื่อผู้ใช้ ฯลฯ) ที่ ผู้จัดกิจกรรม เห็นว่าไม่เหมาะสมจะถูกตัดสิทธิ์
2. ขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลกับผู้ที่ทำตามเกณฑ์การตัดสิน ครบถ้วนเท่านั้น
3. ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใด หรือรับสิทธิหรือซ้ำซ้อนกับสิทธิใด ๆ ได้
4. หากมีกรณีพิพาท ให้ถือคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่ยุติ และสิ้นสุด
5. กองการท่องเที่ยวฯ ขอสงวนสิทธิในการระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิหรือรางวัลใด ๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใด ๆ โดยทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในกิจกรรมนี้

การลบภาพที่เข้าประกวด
1. ถ้าลบภาพที่เข้าประกวดก่อนที่จะประกาศผลผู้ชนะภาพที่เข้าประกวดนั้นจะถูกตัดสิทธิ์

ข้อบังคับของการประกวด
2. ผู้เข้าประกวดต้องอ่านข้อบังคับของการประกวดที่ระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกวดนี้แยกต่างหากโดยผู้จัดกิจกรรม

ร่วมสนุกกับกิจกรรมวันแม่ กับ Website www.bangkoktourist.com ลุ้นรับ Gift voucher พาคุณแม่ไปนอนแช่ออนเซ็นพร้อมนวดอโรม่า เพื่อความผ่อนคลาย จาก Yunomori Onsen & Spa
1. Share ภาพกิจกรรม ของ website www.bangkoktourist.com บน Timeline FaceBook ของคุณแบบ Public
2. โพสต์ภาพความประทับใจระหว่างตัวคุณเองและคุณแม่ พร้อมอธิบายความประทับใจถึงสถานที่ๆอยากพาคุณแม่ไปรอบกรุงเทพมหานคร ติด Hashtag #BangkokSmilesMotherDays

ทำตามครบ 2 ข้อ เตรียมลุ้นรับของรางวัลเลยค่ะ
รางวัลที่ 1 ภาพพร้อมบทความ ที่มี จำนวน like สูงสุด Gift voucher จาก Yunomori Onsen & Spa 2 ใบ รวมมูลค่า 3,000 บาท
รางวัลที่ 2 ภาพพร้อมบทความ ที่ทีมงานประทับใจ Gift voucher จาก Starbucks 1 ใบ รวมมูลค่า 800 บาท

ระยะเวลาร่วมสนุก วันที่ 11 สิงหาคม 2559 16:00 น. ถึง วันที่ 13 สิงหาคม 2559 18:00 น.
จับรางวัลและประกาศผล วันที่ 15 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 13:00 น. ทาง www.bangkoktourist.com
ผู้โชคดีทุกท่านต้องยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ก่อนเวลา 13.00 น.

ข้อตกลงและเงื่อนไข
1. ภาพที่เข้าประกวด ซึ่งรวมถึงเนื้อหา(รูปภาพ ความคิดเห็น ชื่อผู้ใช้ ฯลฯ) ที่ ผู้จัดกิจกรรม เห็นว่าไม่เหมาะสมจะถูกตัดสิทธิ์
2. ขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลกับผู้ที่ทำตามเกณฑ์การตัดสิน ครบถ้วนเท่านั้น
3. ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใด หรือรับสิทธิหรือซ้ำซ้อนกับสิทธิใด ๆ ได้
4. หากมีกรณีพิพาท ให้ถือคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่ยุติ และสิ้นสุด
5. กองการท่องเที่ยวฯ ขอสงวนสิทธิในการระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิหรือรางวัลใด ๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใด ๆ โดยทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในกิจกรรมนี้

การลบภาพที่เข้าประกวด
1. ถ้าลบภาพที่เข้าประกวดก่อนที่จะประกาศผลผู้ชนะภาพที่เข้าประกวดนั้นจะถูกตัดสิทธิ์

ข้อบังคับของการประกวด
2. ผู้เข้าประกวดต้องอ่านข้อบังคับของการประกวดที่ระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกวดนี้แยกต่างหากโดยผู้จัดกิจกรรม

ร่วมสนุกกับกิจกรรมวันแม่ กับ Website www.bangkoktourist.com
ร่วมสนุกกับกิจกรรมวันแม่ กับ Website www.bangkoktourist.com
ร่วมสนุกกับกิจกรรมวันแม่ กับ Website www.bangkoktourist.com
ร่วมสนุกกับกิจกรรมวันแม่ กับ Website www.bangkoktourist.com

11 สิงหาคม - 13 สิงหาคม

Map