Back to top

กิจกรรม หาที่เที่ยว

กิจกรรม หาที่เที่ยว

กิจกรรม หาที่เที่ยว

กิจกรรม หาที่เที่ยว

Info

21-28 กันยายน 2559
Description

เกณฑ์การตัดสิน
เปิด http://www.bangkoktourist.com/attraction-select/arts_and_culture เลือกสถานที่ๆอยากไปพร้อม Caption สุดเจ๋ง แล้วแชร์สถานที่นั้นบน Timeline Facebook ของคุณ แบบสาธารณะ พร้อมติด Hashtag #BangkokSmilesMyPlace

กิจกรรมง่ายๆกับการแนะนำสถานที่แล้วยังได้รางวัล
รางวัลที่ 1 จำนวน like สูงสุด รับ Gift voucher จาก Yunomori Onsen & Spa แทนเงินสด 5 ใบ มูลค่า 500 บาท และ Onsen+Aroma 1 ใบ มูลค่า 1,350 บาท รวมมูลค่า 1,850 บาท
รางวัลที่ 2 Caption โดนใจทีมงาน bangkoktourist รับ Gift voucher จาก Bounce INC 2 ใบ มูลค่า 980 บาท

ระยะเวลาร่วมสนุก วันที่ 21 สิงหาคม 2559 10:00 น. ถึง วันที่ 28 กันยายน 2559 18:00 น.
จับรางวัลและประกาศผล วันที่ 30 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 13:00 น. ทาง www.bangkoktourist.com ผู้โชคดีทุกท่านต้องยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2559 ก่อนเวลา 13.00 น.

ข้อตกลงและเงื่อนไข
1. ภาพที่เข้าประกวด ซึ่งรวมถึงเนื้อหา(รูปภาพ ความคิดเห็น ชื่อผู้ใช้ ฯลฯ) ที่ ผู้จัดกิจกรรม เห็นว่าไม่เหมาะสมจะถูกตัดสิทธิ์
2. ขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลกับผู้ที่ทำตามเกณฑ์การตัดสิน ครบถ้วนเท่านั้น
3. ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใด หรือรับสิทธิหรือซ้ำซ้อนกับสิทธิใด ๆ ได้
4. หากมีกรณีพิพาท ให้ถือคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่ยุติ และสิ้นสุด
5. กองการท่องเที่ยวฯ ขอสงวนสิทธิในการระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิหรือรางวัลใด ๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใด ๆ โดยทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในกิจกรรมนี้

การลบภาพที่เข้าประกวด
1. ถ้าลบภาพที่เข้าประกวดก่อนที่จะประกาศผลผู้ชนะภาพที่เข้าประกวดนั้นจะถูกตัดสิทธิ์

ข้อบังคับของการประกวด
1. ผู้เข้าประกวดต้องอ่านข้อบังคับของการประกวดที่ระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกวดนี้แยกต่างหากโดยผู้จัดกิจกรรม

เกณฑ์การตัดสิน
เปิด http://www.bangkoktourist.com/attraction-select/arts_and_culture เลือกสถานที่ๆอยากไปพร้อม Caption สุดเจ๋ง แล้วแชร์สถานที่นั้นบน Timeline Facebook ของคุณ แบบสาธารณะ พร้อมติด Hashtag #BangkokSmilesMyPlace

กิจกรรมง่ายๆกับการแนะนำสถานที่แล้วยังได้รางวัล
รางวัลที่ 1 จำนวน like สูงสุด รับ Gift voucher จาก Yunomori Onsen & Spa แทนเงินสด 5 ใบ มูลค่า 500 บาท และ Onsen+Aroma 1 ใบ มูลค่า 1,350 บาท รวมมูลค่า 1,850 บาท
รางวัลที่ 2 Caption โดนใจทีมงาน bangkoktourist รับ Gift voucher จาก Bounce INC 2 ใบ มูลค่า 980 บาท

ระยะเวลาร่วมสนุก วันที่ 21 สิงหาคม 2559 10:00 น. ถึง วันที่ 28 กันยายน 2559 18:00 น.
จับรางวัลและประกาศผล วันที่ 30 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 13:00 น. ทาง www.bangkoktourist.com ผู้โชคดีทุกท่านต้องยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2559 ก่อนเวลา 13.00 น.

ข้อตกลงและเงื่อนไข
1. ภาพที่เข้าประกวด ซึ่งรวมถึงเนื้อหา(รูปภาพ ความคิดเห็น ชื่อผู้ใช้ ฯลฯ) ที่ ผู้จัดกิจกรรม เห็นว่าไม่เหมาะสมจะถูกตัดสิทธิ์
2. ขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลกับผู้ที่ทำตามเกณฑ์การตัดสิน ครบถ้วนเท่านั้น
3. ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใด หรือรับสิทธิหรือซ้ำซ้อนกับสิทธิใด ๆ ได้
4. หากมีกรณีพิพาท ให้ถือคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่ยุติ และสิ้นสุด
5. กองการท่องเที่ยวฯ ขอสงวนสิทธิในการระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิหรือรางวัลใด ๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใด ๆ โดยทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในกิจกรรมนี้

การลบภาพที่เข้าประกวด
1. ถ้าลบภาพที่เข้าประกวดก่อนที่จะประกาศผลผู้ชนะภาพที่เข้าประกวดนั้นจะถูกตัดสิทธิ์

ข้อบังคับของการประกวด
1. ผู้เข้าประกวดต้องอ่านข้อบังคับของการประกวดที่ระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกวดนี้แยกต่างหากโดยผู้จัดกิจกรรม

เกณฑ์การตัดสิน
เปิด http://www.bangkoktourist.com/attraction-select/arts_and_culture เลือกสถานที่ๆอยากไปพร้อม Caption สุดเจ๋ง แล้วแชร์สถานที่นั้นบน Timeline Facebook ของคุณ แบบสาธารณะ พร้อมติด Hashtag #BangkokSmilesMyPlace

กิจกรรมง่ายๆกับการแนะนำสถานที่แล้วยังได้รางวัล
รางวัลที่ 1 จำนวน like สูงสุด รับ Gift voucher จาก Yunomori Onsen & Spa แทนเงินสด 5 ใบ มูลค่า 500 บาท และ Onsen+Aroma 1 ใบ มูลค่า 1,350 บาท รวมมูลค่า 1,850 บาท
รางวัลที่ 2 Caption โดนใจทีมงาน bangkoktourist รับ Gift voucher จาก Bounce INC 2 ใบ มูลค่า 980 บาท

ระยะเวลาร่วมสนุก วันที่ 21 สิงหาคม 2559 10:00 น. ถึง วันที่ 28 กันยายน 2559 18:00 น.
จับรางวัลและประกาศผล วันที่ 30 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 13:00 น. ทาง www.bangkoktourist.com ผู้โชคดีทุกท่านต้องยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2559 ก่อนเวลา 13.00 น.

ข้อตกลงและเงื่อนไข
1. ภาพที่เข้าประกวด ซึ่งรวมถึงเนื้อหา(รูปภาพ ความคิดเห็น ชื่อผู้ใช้ ฯลฯ) ที่ ผู้จัดกิจกรรม เห็นว่าไม่เหมาะสมจะถูกตัดสิทธิ์
2. ขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลกับผู้ที่ทำตามเกณฑ์การตัดสิน ครบถ้วนเท่านั้น
3. ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใด หรือรับสิทธิหรือซ้ำซ้อนกับสิทธิใด ๆ ได้
4. หากมีกรณีพิพาท ให้ถือคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่ยุติ และสิ้นสุด
5. กองการท่องเที่ยวฯ ขอสงวนสิทธิในการระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิหรือรางวัลใด ๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใด ๆ โดยทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในกิจกรรมนี้

การลบภาพที่เข้าประกวด
1. ถ้าลบภาพที่เข้าประกวดก่อนที่จะประกาศผลผู้ชนะภาพที่เข้าประกวดนั้นจะถูกตัดสิทธิ์

ข้อบังคับของการประกวด
1. ผู้เข้าประกวดต้องอ่านข้อบังคับของการประกวดที่ระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกวดนี้แยกต่างหากโดยผู้จัดกิจกรรม

เกณฑ์การตัดสิน
เปิด http://www.bangkoktourist.com/attraction-select/arts_and_culture เลือกสถานที่ๆอยากไปพร้อม Caption สุดเจ๋ง แล้วแชร์สถานที่นั้นบน Timeline Facebook ของคุณ แบบสาธารณะ พร้อมติด Hashtag #BangkokSmilesMyPlace

กิจกรรมง่ายๆกับการแนะนำสถานที่แล้วยังได้รางวัล
รางวัลที่ 1 จำนวน like สูงสุด รับ Gift voucher จาก Yunomori Onsen & Spa แทนเงินสด 5 ใบ มูลค่า 500 บาท และ Onsen+Aroma 1 ใบ มูลค่า 1,350 บาท รวมมูลค่า 1,850 บาท
รางวัลที่ 2 Caption โดนใจทีมงาน bangkoktourist รับ Gift voucher จาก Bounce INC 2 ใบ มูลค่า 980 บาท

ระยะเวลาร่วมสนุก วันที่ 21 สิงหาคม 2559 10:00 น. ถึง วันที่ 28 กันยายน 2559 18:00 น.
จับรางวัลและประกาศผล วันที่ 30 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 13:00 น. ทาง www.bangkoktourist.com ผู้โชคดีทุกท่านต้องยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2559 ก่อนเวลา 13.00 น.

ข้อตกลงและเงื่อนไข
1. ภาพที่เข้าประกวด ซึ่งรวมถึงเนื้อหา(รูปภาพ ความคิดเห็น ชื่อผู้ใช้ ฯลฯ) ที่ ผู้จัดกิจกรรม เห็นว่าไม่เหมาะสมจะถูกตัดสิทธิ์
2. ขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลกับผู้ที่ทำตามเกณฑ์การตัดสิน ครบถ้วนเท่านั้น
3. ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใด หรือรับสิทธิหรือซ้ำซ้อนกับสิทธิใด ๆ ได้
4. หากมีกรณีพิพาท ให้ถือคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่ยุติ และสิ้นสุด
5. กองการท่องเที่ยวฯ ขอสงวนสิทธิในการระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิหรือรางวัลใด ๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใด ๆ โดยทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในกิจกรรมนี้

การลบภาพที่เข้าประกวด
1. ถ้าลบภาพที่เข้าประกวดก่อนที่จะประกาศผลผู้ชนะภาพที่เข้าประกวดนั้นจะถูกตัดสิทธิ์

ข้อบังคับของการประกวด
1. ผู้เข้าประกวดต้องอ่านข้อบังคับของการประกวดที่ระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกวดนี้แยกต่างหากโดยผู้จัดกิจกรรม

กิจกรรม หาที่เที่ยว
กิจกรรม หาที่เที่ยว
กิจกรรม หาที่เที่ยว
กิจกรรม หาที่เที่ยว

21-28 กันยายน 2559

Map