Back to top

เปิด+แชร์+Tag

เปิด+แชร์+Tag

เปิด+แชร์+Tag

เปิด+แชร์+Tag

Info

Description

เปิด+แชร์+Tag
- เปิด http://www.bangkoktourist.com/attraction-select/arts_and_culture
- แชร์สถานที่ๆอยากไปบน Timeline Facebook แบบสาธารณะ
- Tag ใครก็ได้ อย่างน้อย 1 คน พร้อมติด Hashtag #BangkokSmilesInviteFriends

กิจกรรมง่ายๆกับชวนเพื่อนเที่ยวแล้วยังได้รางวัล
รางวัลที่ 1 จำนวน like สูงสุด รับ Gift voucher จาก ล่องเรือ กับ Chaophaya Cruise มูลค่า 2,500 บาท
รางวัลที่ 2 Caption โดนใจทีมงาน bangkoktourist รับ Gift voucher จาก Siam Ocean World และ Madame Tussauds Museum 2 ใบ มูลค่า 700 บาท

ระยะเวลาร่วมสนุก วันที่ 4 ตุลาคม 2559 10:00 น. ถึง วันที่ 10 ตุลาคม2559 18:00 น.
จับรางวัลและประกาศผล วันที่ 12 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 13:00 น. ทาง www.bangkoktourist.com ผู้โชคดีทุกท่านต้องยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ก่อนเวลา 13.00 น.

ข้อตกลงและเงื่อนไข
1. ภาพที่เข้าประกวด ซึ่งรวมถึงเนื้อหา(รูปภาพ ความคิดเห็น ชื่อผู้ใช้ ฯลฯ) ที่ ผู้จัดกิจกรรม เห็นว่าไม่เหมาะสมจะถูกตัดสิทธิ์
2. ขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลกับผู้ที่ทำตามเกณฑ์การตัดสิน ครบถ้วนเท่านั้น
3. ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใด หรือรับสิทธิหรือซ้ำซ้อนกับสิทธิใด ๆ ได้
4. หากมีกรณีพิพาท ให้ถือคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่ยุติ และสิ้นสุด
5. กองการท่องเที่ยวฯ ขอสงวนสิทธิในการระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิหรือรางวัลใด ๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใด ๆ โดยทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในกิจกรรมนี้ การลบภาพที่เข้าประกวด
1. ถ้าลบภาพที่เข้าประกวดก่อนที่จะประกาศผลผู้ชนะภาพที่เข้าประกวดนั้นจะถูกตัดสิทธิ์
ข้อบังคับของการประกวด
1. ผู้เข้าประกวดต้องอ่านข้อบังคับของการประกวดที่ระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกวดนี้แยกต่างหากโดยผู้จัดกิจกรรม

เปิด+แชร์+Tag
- เปิด http://www.bangkoktourist.com/attraction-select/arts_and_culture
- แชร์สถานที่ๆอยากไปบน Timeline Facebook แบบสาธารณะ
- Tag ใครก็ได้ อย่างน้อย 1 คน พร้อมติด Hashtag #BangkokSmilesInviteFriends

กิจกรรมง่ายๆกับชวนเพื่อนเที่ยวแล้วยังได้รางวัล
รางวัลที่ 1 จำนวน like สูงสุด รับ Gift voucher จาก ล่องเรือ กับ Chaophaya Cruise มูลค่า 2,500 บาท
รางวัลที่ 2 Caption โดนใจทีมงาน bangkoktourist รับ Gift voucher จาก Siam Ocean World และ Madame Tussauds Museum 2 ใบ มูลค่า 700 บาท

ระยะเวลาร่วมสนุก วันที่ 4 ตุลาคม 2559 10:00 น. ถึง วันที่ 10 ตุลาคม2559 18:00 น.
จับรางวัลและประกาศผล วันที่ 12 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 13:00 น. ทาง www.bangkoktourist.com ผู้โชคดีทุกท่านต้องยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ก่อนเวลา 13.00 น.

ข้อตกลงและเงื่อนไข
1. ภาพที่เข้าประกวด ซึ่งรวมถึงเนื้อหา(รูปภาพ ความคิดเห็น ชื่อผู้ใช้ ฯลฯ) ที่ ผู้จัดกิจกรรม เห็นว่าไม่เหมาะสมจะถูกตัดสิทธิ์
2. ขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลกับผู้ที่ทำตามเกณฑ์การตัดสิน ครบถ้วนเท่านั้น
3. ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใด หรือรับสิทธิหรือซ้ำซ้อนกับสิทธิใด ๆ ได้
4. หากมีกรณีพิพาท ให้ถือคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่ยุติ และสิ้นสุด
5. กองการท่องเที่ยวฯ ขอสงวนสิทธิในการระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิหรือรางวัลใด ๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใด ๆ โดยทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในกิจกรรมนี้ การลบภาพที่เข้าประกวด
1. ถ้าลบภาพที่เข้าประกวดก่อนที่จะประกาศผลผู้ชนะภาพที่เข้าประกวดนั้นจะถูกตัดสิทธิ์
ข้อบังคับของการประกวด
1. ผู้เข้าประกวดต้องอ่านข้อบังคับของการประกวดที่ระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกวดนี้แยกต่างหากโดยผู้จัดกิจกรรม

เปิด+แชร์+Tag - เปิด http://www.bangkoktourist.com/attraction-select/arts_and_culture - แชร์สถานที่ๆอยากไปบน Timeline Facebook แบบสาธารณะ - Tag ใครก็ได้ อย่างน้อย 1 คน พร้อมติด Hashtag #BangkokSmilesInviteFriends กิจกรรมง่ายๆกับชวนเพื่อนเที่ยวแล้วยังได้รางวัล รางวัลที่ 1 จำนวน like สูงสุด รับ Gift voucher จาก ล่องเรือ กับ Chaophaya Cruise มูลค่า 2,500 บาท รางวัลที่ 2 Caption โดนใจทีมงาน bangkoktourist รับ Gift voucher จาก Siam Ocean World และ Madame Tussauds Museum 2 ใบ มูลค่า 700 บาท ระยะเวลาร่วมสนุก วันที่ 4 ตุลาคม 2559 10:00 น. ถึง วันที่ 10 ตุลาคม2559 18:00 น.
จับรางวัลและประกาศผล วันที่ 12 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 13:00 น. ทาง www.bangkoktourist.com ผู้โชคดีทุกท่านต้องยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ก่อนเวลา 13.00 น. ข้อตกลงและเงื่อนไข 1. ภาพที่เข้าประกวด ซึ่งรวมถึงเนื้อหา(รูปภาพ ความคิดเห็น ชื่อผู้ใช้ ฯลฯ) ที่ ผู้จัดกิจกรรม เห็นว่าไม่เหมาะสมจะถูกตัดสิทธิ์ 2. ขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลกับผู้ที่ทำตามเกณฑ์การตัดสิน ครบถ้วนเท่านั้น 3. ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใด หรือรับสิทธิหรือซ้ำซ้อนกับสิทธิใด ๆ ได้ 4. หากมีกรณีพิพาท ให้ถือคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่ยุติ และสิ้นสุด 5. กองการท่องเที่ยวฯ ขอสงวนสิทธิในการระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิหรือรางวัลใด ๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใด ๆ โดยทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในกิจกรรมนี้ การลบภาพที่เข้าประกวด 1. ถ้าลบภาพที่เข้าประกวดก่อนที่จะประกาศผลผู้ชนะภาพที่เข้าประกวดนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ ข้อบังคับของการประกวด 1. ผู้เข้าประกวดต้องอ่านข้อบังคับของการประกวดที่ระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกวดนี้แยกต่างหากโดยผู้จัดกิจกรรม

เปิด+แชร์+Tag - เปิด http://www.bangkoktourist.com/attraction-select/arts_and_culture - แชร์สถานที่ๆอยากไปบน Timeline Facebook แบบสาธารณะ - Tag ใครก็ได้ อย่างน้อย 1 คน พร้อมติด Hashtag #BangkokSmilesInviteFriends กิจกรรมง่ายๆกับชวนเพื่อนเที่ยวแล้วยังได้รางวัล รางวัลที่ 1 จำนวน like สูงสุด รับ Gift voucher จาก ล่องเรือ กับ Chaophaya Cruise มูลค่า 2,500 บาท รางวัลที่ 2 Caption โดนใจทีมงาน bangkoktourist รับ Gift voucher จาก Siam Ocean World และ Madame Tussauds Museum 2 ใบ มูลค่า 700 บาท ระยะเวลาร่วมสนุก วันที่ 4 ตุลาคม 2559 10:00 น. ถึง วันที่ 10 ตุลาคม2559 18:00 น.
จับรางวัลและประกาศผล วันที่ 12 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 13:00 น. ทาง www.bangkoktourist.com ผู้โชคดีทุกท่านต้องยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ก่อนเวลา 13.00 น. ข้อตกลงและเงื่อนไข 1. ภาพที่เข้าประกวด ซึ่งรวมถึงเนื้อหา(รูปภาพ ความคิดเห็น ชื่อผู้ใช้ ฯลฯ) ที่ ผู้จัดกิจกรรม เห็นว่าไม่เหมาะสมจะถูกตัดสิทธิ์ 2. ขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลกับผู้ที่ทำตามเกณฑ์การตัดสิน ครบถ้วนเท่านั้น 3. ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใด หรือรับสิทธิหรือซ้ำซ้อนกับสิทธิใด ๆ ได้ 4. หากมีกรณีพิพาท ให้ถือคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่ยุติ และสิ้นสุด 5. กองการท่องเที่ยวฯ ขอสงวนสิทธิในการระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิหรือรางวัลใด ๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใด ๆ โดยทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในกิจกรรมนี้ การลบภาพที่เข้าประกวด 1. ถ้าลบภาพที่เข้าประกวดก่อนที่จะประกาศผลผู้ชนะภาพที่เข้าประกวดนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ ข้อบังคับของการประกวด 1. ผู้เข้าประกวดต้องอ่านข้อบังคับของการประกวดที่ระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกวดนี้แยกต่างหากโดยผู้จัดกิจกรรม

เปิด+แชร์+Tag
เปิด+แชร์+Tag
เปิด+แชร์+Tag
เปิด+แชร์+Tag

Map