Back to top

บ้านศิลปิน คลองบางหลวง

Artist House at Khlong Bang Luang

Artist House at Khlong Bang Luang

Artist House at Khlong Bang Luang

Info

MON - FRI 10:00 -18:00
SAT - SUN 09:00 - 19:00
Free
02 868 5279
http://www.klongbangluang.com/
315 Wat Tong Sala Ngam Alley, Soi Phet Kasem Rd, Pa Si Charoen,, 28 Phet Kasem, Nong Khaem, Bangkok 10160
BUS: 57, 68, 80, 81, 91, 108, 146, 157, 171, 175, 509 or 542
Description

เป็นบ้านเก่าของ “ตระกูลรักสำรวจ” ตระกูลช่างทองเก่าแก่ ซึ่งทายาทรุ่นสุดท้ายได้ขายบ้านหลังนี้ ให้กับคุณชุมพลอักพันธานนท์ เพื่อปรับปรุงให้เป็น สถานที่แสดงงานศิลป์ เป็นที่รวมตัวของของ กลุ่มศิลปินที่รัก งานศิลปะ บ้านศิลปินเป็นอาคารไม้ทรงมะนิลารูปตัวแอลที่สร้างล้อมรอบเจดีย์เก่าซึ่ง เป็นเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง สันนิษฐานว่าเป็นหนึ่งในสี่ของเจดีย์แต่ละทิศที่กำหนดเขตพื้นที่เก่าของวัด กำแพง ด้านบนของตัวอาคารเปิดเป็น แกลเลอรี่ แสดงงานศิลปะทั้งภาพวาดและภาพถ่ายให้ ได้ชมกัน ถือเป็นบ้านไม้แห่งแรกที่ปลุกชีวิตให้ชุมชนคลอง บางหลวงให้กลับมาคึกคักอีกครั้งถือเป็น ไฮไลท์ของที่นี่เลยก็ว่าได้ บ้านศิลปินเป็นอาคารไม้ทรงมะนิลา รูปตัวแอล ที่สร้างล้อมรอบเจดีย์เก่าซึ่งเป็นเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง สันนิษฐานว่า เป็นหนึ่งในสี่ของเจดีย์แต่ละทิศ ที่กำหนดเขตพื้นที่เก่าของวัดกำแพง ภายหลังอาคารหลังนี้ได้ถูกปรับปรุงใหม่โดยกลุ่มศิลปิน เพื่อเป็นที่รวมตัวของผู้ที่ ทำงานและรักงานศิลปะ โดยยังคงสภาพเก่าของตัวอาคารไว้ได้อย่างสมบูรณ์ เพราะเจ้าของตั้งใจจะทำทุก อย่างให้กลมกลืนกับชุมชนด้านบนของ ตัวอาคารเปิดเป็นส่วนแสดงงานศิลปะทั้งภาพวาดและภาพถ่ายให้ได้ชมกัน ส่วนด้านล่างแบ่งเป็นพื้นที่ ทำงานศิลปะต่างๆ ซึ่งหนึ่งในนั้นมีการทำเครื่อง ประดับรวมอยู่ด้วย โดยผู้ดูแลบ้านศิลปินเล่าว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ใช้ ทำ เครื่องประดับเป็นของเก่าที่อยู่กับอาคารหลังนี้ตั้งแต่สมัยก่อน และทุกวันนี้ยัง สามารถใช้ได้จริง

Should you want to experience the riverside lifestyle while learning the art, the Artist’s House at Khlong Bang Luang is ready to welcome. The Artist’s House is a two-story wooden house with an over-100-year-old outstanding 12 indented corners from Thonburi period. It is located in Khlong Bang Luang village on the side of Bang Luang canal. The Artist’s House is a place that gathers an art exhibition, silverware crafting demonstration, printmaking, picture coloring and drawing. A choice of postcards from the old days, a coffee corner and souvenir shops are also offered. Outside, you can rest your feet by the riverside and breathe in cool pure air while watching and feeding the fish swimming in the river. You can also taste delicious local food offered on the boats by the locals. You will experience a true lifestyle and the generosity of Khlong Bang Laung people that still live their lives with such simplicity. Another highlight of the Artist’s House is Kham Nai puppet show. This puppet troupe was officially established on September 9, 2010 by the collaboration of skillful artists with over 10 years of experience in small puppet shows. Everyone has a mutual goal of publicizing and conserving the Thai traditional puppet show. A group of artistic old-generation puppet performers also help give advice to create new style of shows for the diversity of entertainment. The Kham Nai puppet show is praised by all visitors. Prior to showtime, the show area is packed with a crowd. All three performers will put on a mask to shadow the humanity in order to highlight the puppets and keep the crowd’s attention on the puppets only. To put it in perspective, the performers are just a soul while the puppets are the body. Each of the three performers or souls have different roles. The first soul control the left hand and the head of the puppet. The second control both legs while the third control the right hand. When three souls are linked, the power will be delivered to the puppet, making it move gracefully and delicately like a human being. The Kham Nai puppet troupe is now performing at the Artist’s House at Khlong Bang Luang at the performance area, generously provided by Chumpol Akkapantanon, the owner of the Artist’s House. The show is open to public daily (except Wednesday) at 2pm. to be a learning center for youths and students, to create a unique activity for the community and to promote ecotourism that should always be with Thai society. The Kham Nai puppet troupe not only performs at the Artist’s House but also wishes to perform at schools, foster home, foundations and charitable organizations to give underprivileged people a chance to enjoy Thai culture and to truly conserve Thai art and culture.

クロンバーンルアン市民のアーチストハウス 運河生活を体験しながら、芸術を見学したい場合はクロンバーンルアン市民のアーチストハウスはあなたの要求に対応できる。 アーチストハウスは芸術センターで、バーンルアン運河に沿う領域に設置され、トンブリー時代の100年以上の古芸術である仏塔で装飾されている2階建ての木造住宅である。 アーチストハウスの室内においては、芸術を展示し、銀食器やグラフィック、絵画、描画の教育訓練、昔写真の葉書、おいしいコーヒー及び記念品を販売している。 アーチストハウスの室外においては、運河に沿って座りながら涼風にリラックスし、泳いでいる魚を眺めながらえさを与え、又現地人の船で販売している食品を味わうことができる。ここでは、優しくて簡素な生活をしているバーンルアン運河に沿う市民の生活の雰囲気に接触することができる。 ここのもう一つのハイライトは、カムナイ団体の人形劇である。この団体は、芸術的才能及び10年以上の人形劇の経験を持つ芸術家で構成され、2010年9月9日に確立された。みんなは、人形劇の公開と維持をし、やさしくて芸術分野の技能を持つを芸術家グループの推奨で多様性のある人形劇を創造している。 カムナイ団体の人形劇は、訪問者たちに人気があり、出演時に大勢に人々が待機している。人形劇の担当3名は、人間を減らし、人形劇をもっと目立たせ、又観客の注目を人形のみにさせるため、マスクを着用しなければならない。言い換えれば、人形劇の担当者は人間の魂で人形は人間の身体と見なされる。人形劇の担当者又は魂は異なる義務があり、第1魂は人形の左手と頭部、第2魂は人形の両足、第3魂は人形の右手を制御し、3つの魂が人形の一つに集合すると、人形が生きているように優雅に動くことができる。 現在、カムナイ団体の人形劇はクロンバーンルアン市民のアーチストハウスにおいて出演し、シュンポン アッカパンターノン氏の恩恵で、アーチストハウスの所有者は、青少年、学生、大学生の学習、又タイ社会における水路のエコツーリズムを推進し、維持し続けるため、家屋内の一部を文化広場に改造し、毎日14:00時(水曜休業)に無料で人形劇を開催している。カムナイ団体の人形劇は、タイ芸術・文化を機会のない者に周知し、維持するため、アーチストハウスだけでなく、学校、救貧院、財団、様々な慈善団体においても出演している。

空帮郎河畔社区艺术馆 如果你想感受河畔的自然风景,学习自然艺术,空帮郎水渠社区的艺术馆便是您的最佳选择。 艺术馆有很多艺术展,展览于空帮郎水渠社区,在空帮郎水渠社区的房屋设计都是两层木屋,建筑风格是吞武里的传统风格,大约有100多年的历史。 艺术馆里展示了各种艺术品,钱币,绘画品,明信片,可以选择性的购买,有喝咖啡的地方,也有卖纪念品的商店。 艺术馆外面的河畔,你可以坐在岸边将双脚放进河里,享受河畔的凉爽环境,可以看到河里的小鱼,给鱼喂食,也可以沿着河畔行走,品尝河畔当地人家的真正美食。你可以体会当地人的生活习俗,感受当地人的热情。 还有一个热点即表演,木偶剧。木偶剧团组建于2010年9月9日,由一群才华横溢的艺术家组成,拥有木偶表演经验10多年,每个人都热爱艺术,在表演上有共同的理念。也受到大艺术家们的点评,大艺术家们也是在表演上有很多经验,会个他们提出一些专业性改革建议,因此他们的表演越来越有创造性。 很多人来艺术馆都是冲着木偶剧来的,他们都十分喜欢观看表演,每天表演还没有开始就有很多人开始排队等候了。三个人都会带上面具登台表演,这样不光是为了表演需要也是为了吸引更多观众的兴趣。换句话说,木偶的面相和身体是不一样的,三个人的表演职责是不同的,一方防御左手,第2方负责管理两条腿,第三负责左手,当三方一起合作时才组成一个完整的木偶,表演才栩栩如生,出神入化。 目前,艺术馆区的木偶剧表演团队来自春鹏阿哥盘他难,艺术馆主人将一部分地区划分出来专门作为表演用,每天14.00可以来免费观看表演,(每周三停止表演)。为了方便学生学习,以及社区人员参观,调整了一些的布局装饰,设计成泰国特色的生态旅游专区。木偶剧表演除了在此地表演外,也尝尝到一些福利基金会,慈善活动义演区表演,为了那些没有机会或者没有能力来到艺术馆参观的人表演,传承和保护真正的泰国艺术文化精髓。

บ้านศิลปิน คลองบางหลวง
Artist House at Khlong Bang Luang
Artist House at Khlong Bang Luang
Artist House at Khlong Bang Luang

MON - FRI 10:00 -18:00
SAT - SUN 09:00 - 19:00
Free
02 868 5279
http://www.klongbangluang.com/
315 Wat Tong Sala Ngam Alley, Soi Phet Kasem Rd, Pa Si Charoen,, 28 Phet Kasem, Nong Khaem, Bangkok 10160
BUS: 57, 68, 80, 81, 91, 108, 146, 157, 171, 175, 509 or 542

Map