Back to top

สยาม โอเชี่ยน เวิร์ล อุทยานสัตว์น้ำระดับโลก

Sea Life Bangkok Ocean World

Sea Life Bangkok Ocean World

Sea Life Bangkok Ocean World

Info

10.00 - 21.00
Adult 490 THB
Child 3-11 years 350 THB
02 687 2000
02 690 1000
www.sealifebangkok.com
991/1 Rama I Rd, Khwaeng Pathum Wan, Khet Pathum Wan, Bangkok
BTS Siam
BUS : 25, 40, 53
AC 1, 6, 8, 29, 36, 40, 54
Description

"สัมผัสกับความน่ารัก และความสวยงามของโลกใต้ทะเลกันอย่างใกล้ชิด กับ สยาม โอเชี่ยน เวิร์ล อุทยานสัตว์น้ำระดับโลก แหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานโลกอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร และเป็นอุทยานสัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยเนื้อที่กว่า 10,000 ตารางเมตร เทียบเท่าสนามฟุตบอลขนาดมาตรฐานสากล 2 สนาม จุน้ำได้ถึง 4 ล้านลิตร (เทียบเท่าสระว่ายน้ำโอลิมปิก 3 สระ) ภายในสยามพารากอน ชั้น บี1 และ บี2 ซึ่งรวบรวมเอาสัตว์น้ำมากมายหลากหลายชนิด ทั้งสัตว์น้ำจืดและน้ำเค็มกว่า 30,000 ตัว จากสัตว์น้ำกว่า 400 ชนิด โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 7 โซนด้วยกัน แต่ละโซนจะถูกออกแบบขึ้นเป็นพิเศษภายใต้แนวคิดที่ ต้องการสร้างบรรยากาศให้เหมือนกับเดินอยู่ใต้ท้องทะเลจริงๆ สำหรับโซนทั้ง 7 ภายในอุทยานสัตว์น้ำแห่งนี้ประกอบด้วย โซนแรก Weird and Wonderful ผู้เข้าชมจะถูกห้อมล้อมไปด้วยสิ่งมีชีวิตใต้น้ำที่น่าตื่นเต้นที่แตกต่างไปจากสัตว์น้ำทั่วไป สัตว์น้ำในโซนนี้จะมีคุณสมบัติที่โดดเด่นเฉพาะตัว และบางชนิดก็น่าพิศวงยิ่งนัก โซนที่ 2 คือ Deep Reef เป็นโซนที่จัดแสดงความสวยงามตระการตาของบรรดาปะการังที่มีอยู่บนโลกนี้ไว้ ภายในแทงค์ที่มีความสูงถึง 8 เมตร โซนที่ 3 Living Ocean เป็นโซนสำหรับสังเกตการดำรงชีวิตของเหล่าสัตว์น้ำ ซึ่งบางชนิดก็ต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอด และมีชีวิตอยู่เพื่อสืบทอดเผ่าพันธุ์ต่อไป ในขณะที่บางชนิดก็จะดำรงไว้ซึ่งความเป็นผู้ล่าเสมอ โซนที่ 4 เป็นโซน Rainforest ซึ่งจำลองสภาพป่าดิบชื้นตามธรรมชาติ เพื่อนำเสนอความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์และพืชที่อาศัยอยู่ร่วมกันในป่าดิบชื้น และจัดเป็นส่วนที่จัดแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเอาไว้ รวมทั้งสัตว์อื่นๆ เช่น ปลาปอดโบราณ รวมทั้งสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่หาได้ยากในปัจจุบัน โซนที่ 5 คือ Rocky Shore การใช้ชีวิตในโซนนี้เต็มไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากเป็นบริเวณที่คลื่นปะทะชายฝั่งอย่างรุนแรง สัตว์ที่กำลังจะเจริญเติบโตก็ต้องปรับตัวและนิสัยเพื่อความอยู่รอดของตัวเอง โซนที่ 6 Open Ocean เป็นพื้นที่วงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10.5 เมตร จัดแสดงสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลแบบรอบทิศทาง 360 องศา เป็นโซนที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ล่าและผู้ถูกล่าในโลกมหาสมุทร โซนสุดท้าย โซนที่ 7 ?Sea Jellies? เป็นโซนของสิ่งมีชีวิตที่มหัศจรรย์ และลึกลับที่สุดแห่งท้องทะเล นั่นคือ แมงกะพรุน ซึงเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีสมอง ไม่มีกระดูก ไม่มีอวัยวะภายใน แต่มันสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ภายใต้ท้องทะเลแห่งนี้"

"Siam Ocean World located right at the heart of Bangkok, which is the largest aquarium in Southeast Asia, located at the Siam Paragon is expected to be completed by the middle of November and ready for opening the first week of December, 2005. The finished aquarium will feature more than 30,000 aquatic creatures from 400 different species and will be divided into 7 zones.? For the 7 zones within the Siam Ocean World contains. Home Zone ‘Weird and Wonderful’ visitors will be surrounded with underwater life exciting different from marine general Fish in the zone will have unique features. And some is wonderfully great. Zone 2 was ‘Deep Reef’ is a zone that show the beauty of their spectacular coral are on this world. The tank with a height of 8 meters. Zone 3 ‘Living Ocean’ zone for the observed survival of these fish. Some species also have to fight for survival. And live on to relay races to go. While some would maintain that the hunt is always The next zone is Zone 4 Zone ‘Rainforest’, which simulate the natural tropical rain forest environment. To present the relationship between animals and plants live together in a tropical rain forest. And the show is fresh water fish are the largest in the world out. As well as other animals such as fish lung ancient reptiles and animals, including mammals rare today. Zone 5 is the ‘Rocky Shore’ to live in this zone is filled with difficulties. Because the waves hit coastal areas severely Animals are growth habit and it must adapt to survive its own. The next zone 6 ‘Open Ocean’ is a circular area of 10.5 m in diameter show sea creatures surround a zone 360 showing the relationship between the hunter and the hunt is the world’s oceans. End Zone Zone 7 ‘Sea Jellies’ zone of the amazing creatures. And the mystery of the sea there is a jellyfish, a creature with no brain, no bones, no internal organs. But it can be living under the sea in this"

愛を感じますと密接に水中世界の美しさ?サイアムオーシャンワールド?世界有数の水族館観光は、バンコクの中心部にある世界標準の一つです。水族館は、東南アジアで最大です。 10,000平方メートル以上400万リットル(オリンピック水泳の同等の3母音)豊かな水産養殖を組み合わせたサイアムパラゴンB1とB2のサッカー場サイズ標準2つのフィールド水容量の同等の面積を有します。 7ゾーンに分かれ、400以上の種からの淡水と海水の水族館30,000各ゾーンは、特別にというコンセプトのもとに設計されている両方。海の下で歩いているような雰囲気を作成します。水槽内の7ゾーンが風変わりで素晴らしい最初のゾーンで構成さのために、訪問者が生き物に囲まれる水中エキサイティングな一般の動物とは異なります。このゾーンの貝は、ユニークな提供しています。そして、いくつかのもっと驚くべきは、地球上に存在するサンゴの素晴らしさを紹介するゾーン2ディープリーフゾーンです。 8メートルゾーン3の高さにタンクがこれらの魚の生存のためのゾーンとして生活オーシャンです。いくつかの種はまた、生存のために戦う必要があります。と次のレースを継承するように生き続けます。一方でそれのいくつかは、常に自然の熱帯雨林をシミュレートする、捕食者の熱帯雨林ゾーン4ゾーンを保持します。動物や植物との関係を提示するために熱帯雨林で一緒に住んでいます。世界で最も大きい展示淡水魚を組織しました。だけでなく、古代の哺乳類を含む魚、爬虫類や肺などの他の動物は、今日のロッキーショアゾーン5に稀である難しさを完全にこの区域に住んでいます。波が激しく、沿岸地域を打者ので。適応しなければならない繁栄する動物や習慣は、独自のゾーン6オープンオーシャン海の下の生き物を展示する360度のゾーン表示され、10.5メートルの直径を有する円形領域である生き残るために。 7海ゼリー海に幻想的な生き物のゾーンをゾーン分割するエンドゾーンに狩りのハンターとの関係。と海の神秘はない、脳、骨なし、なし内臓を持つクリーチャーであるクラゲです。しかし、それは海域で生存することができます。

"你是否对海底世界感到十分好奇,希望与暹罗海底世界亲密接触吗?这里是东南亚最大的海洋馆,符合国际海洋馆标准,拥有丰富的海洋动植物。 占地面积为10,000平方米,相当于两个标准足球场的大小,注水量为4000000升(相当于3个奥林匹克游泳场馆)。位于Siam Paragon商场B1和B2,拥有丰富多样的水声动物,包括淡水和咸水水生动物30,000多只,动物种类400多种。一共分为7个区域,每个区域都拥有自己独特的风格,创造出不同的海底世界氛围,给人一种真实的海底世界的感觉。 7个区域分为别: 1.Weird and Wonderful,这里的气氛惊险独特,创造出一种令人兴奋的刺激海洋氛围 ,这里的水生动物也体型庞大,动作突出。 2.Deep Reef ,拥有世界上巨大的珊瑚礁,美丽壮观,水箱内水深度为8米左右。 3.Living Ocean,在这里可以观察到海洋生物弱肉强食的食物链,一些水生动物为了生存必需与其他的物种进行激烈的竞争而生存,甚至扑食其他物种求得物种的延续。 4.Rainforest,模拟热带雨林区域,有很多热带雨林生存的动物和植物,这里展示着世界上不同种类的热带淡水鱼,以及一些当前等罕见的哺乳类爬行动物展览。 5.Rocky Shore,这个地区展示了海洋生物的生存环境,为了适应环境和恶略的气候变化,动物们应该及时调整自身,去适应环境,正所谓适者生存。 6.Open Ocean,直径为10.5米,可以360度观赏一些海洋生物,这里展示了动物世界捕食者与被捕食者的食物链关系。 7.Sea Jellies,神奇的海洋生物区,这里有世界上神秘的海洋生物水母,他们没有大脑,没有骨骼,没有内脏,但是却可以在大海里健康的生活。"

สยาม โอเชี่ยน เวิร์ล อุทยานสัตว์น้ำระดับโลก
Sea Life Bangkok Ocean World
Sea Life Bangkok Ocean World
Sea Life Bangkok Ocean World

10.00 - 21.00
Adult 490 THB
Child 3-11 years 350 THB
02 687 2000
02 690 1000
www.sealifebangkok.com
991/1 Rama I Rd, Khwaeng Pathum Wan, Khet Pathum Wan, Bangkok
BTS Siam
BUS : 25, 40, 53
AC 1, 6, 8, 29, 36, 40, 54

Map