Back to top

พิพิธบางลำพู

Pipit Banglamphu

Pipit Banglamphu

Pipit Banglamphu

Info

10:00 - 18:00
Free
0-2629-1850
Phra Sumen Rd, Khwaeng Chana Songkhram, Khet Phra Nakhon, Krung Thep Maha Nakhon 10200, Thailand
BUS : 3, 6, 9, 30, 32, 33, 53, 6 AC : 6 BOAT: Pra Arthit Pier
Facebook: pipitbanglamphu
Description

จากโรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวชในอดีต ผ่านกาลเวลามาเป็นโรงพิมพ์คุรุสภา และปัจจุบันกลายเป็นแหล่งความรู้คู่ถิ่นฐานย่านบางลำพูในชื่อ พิพิธบางลำพู สถานที่แห่งนี้อยู่ภายใต้การดำเนินงานของกรมธนารักษ์ ซึ่งวางแนวคิดให้เป็นสถานที่จัดนิทรรศการโดยสอดคล้องกับพื้นที่อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เช่น นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษามหาราชินี, นิทรรศการป้อมและกำแพงแห่งเมืองพระนคร, นิทรรศการกรมธนารักษ์, นิทรรศการชุมชนบางลำพู, นิทรรศการประวัติโรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวช โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมมาสร้างสรรค์ให้เกิดความน่าสนใจ ที่นี่จะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนจัดแสดง ส่วนแรกคือ อาคาร 1 ชั้น 1 โดยจะเป็นนิทรรศการหมุนเวียน ห้องแรกปัจจุบันเป็น เอกบรมองค์ราชินี (10 เม.ย. 58) นิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคล 82 พรรษา ห้องถัดไปเป็น ป้อมเขตขัณฑ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จัดแสดงถึงความเป็นมาเมื่อแรกสร้างกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ส่วนที่ 2 อาคาร 1 ชั้น 2 จะมีห้องแสดงพระคลังสมบัติ ห้องธรรมาภิบาลอารักษ์ ห้องเบิกโรงกษาปณ์ ตามรอยเงินตรา ห้องทรัพย์แห่งความภูมิใจ อนุรักษ์ไว้เพื่อแผ่นดิน ห้องเพื่อราษฎร์และรัฐ และในพิพิธบางลำพูแห่งนี้ก็เป็นตัวอย่างของการพัฒนาพื้นที่ราชพัสดุ เพื่อจัดสรรให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างสูงสุด นับเป็นภารกิจสำคัญของกรมธนารักษ์ ส่วนที่ 3 บริเวณอาคาร 2 ชั้น 2 บริเวณนี้จะมีทางเชื่อมจากอาคาร 1 ชั้น 2 ห้องจัดแสดงแรกจะเป็นสีสันบางลำพู ที่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ของบางลำพูได้อย่างน่าสนใจ ถัดมาห้องที่ 2 คุณจะได้พบกับเบาะแสจากริมคลอง ซึ่งจะมีผู้คนมาเล่าความเป็นมาของย่านบางลำพูนับตั้งแต่ครั้งอดีต และให้คุณได้ตามหา ขุมทรัพย์บางลำพู และในห้องที่ 3 คุณจะต้องเห็น พระนครเซ็นเตอร์สัมผัสกลิ่นอายของอดีตบางลำพูว่าสถานที่แห่งนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้าง สำหรับห้องจัดแสดงที่ 4 จะให้คุณย่ำตรอกบอกเรื่องเก่า ให้เข้าใกล้และซึมซับกับวิถีชุมชนของคนบางลำพูว่ามีสิ่งใดที่ยังหลงเหลือและน่าสนใจบ้าง ยังมีห้องจัดแสดงที่ 5, 6, 7 ที่นำเสนอเรื่องราวของบางลำพูได้อย่างละเมียดและหมดจด ส่วนที่ 4 บริเวณอาคารไม้ ชั้น 1 จะเป็นห้องนิทรรศการ โรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวช ให้คุณได้สัมผัสกับประวัติศาสตร์การพิมพ์ และการพิมพ์ระบบตัวเรียงที่มีการเรียนการสอนกันในโรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวชแห่งแรกในประเทศ ท้ายที่สุดเมื่อคุณเดินออกจากพิพิธภัณฑ์ ผู้ที่เข้าชมยังสามารถนำลายแทงขุมทรัพย์ หรือแผนที่บางลำพูออกไปสัมผัสขุมทรัพย์ล้ำค่าด้วยตัวเองในสถานที่จริงต่อไป

From Wat Sangwet Witsayaram Printing School to Khuru Sapha Print Shop, the place has turned into a local learning center of Banglamphu called Pipit Banglamphu. This place is under the care of The Treasury Department. It is served as an exhibition area that complements many precious historical locations such as 82th H.M. the Queen’s Birthday Exhibition, Phra Nakhon Fort and Walls Exhibition, Treasury Department Exhibition, Banglamphu Community Exhibition and Wat Sangwet Witsayaram Printing School History Exhibition. The area features modern technologies that can interact with visitors. The exhibition area is divided into four zones. The first zone is in Building 1 on the first floor. Many exhibitions are taking turns to be held here. The first room is “Ake Barhom Rachinee” exhibition (April 10, 2015) in honour of Queen Sirikit’s 82th Birthday. The next room is “Fort of Rattanakosin” exhibition that tells the history of developing Rattanakosin to be a capital. The second zone on the second floor of the same building is composed of Royal Treasury room, Good Governance room, Royal Thai Mint room, Treasure room and Government and Civil Room. Pipit Banglamphu is an example of the development of state property for the benefits of public which is considered as the primary mission of The Treasury Department. The third zone is on the second floor of Building 2 which has an adjoining bridge with the second floor of Building 1. The first exhibition room tells an interesting history of Banglamphu. In the second room, people will take turns to tell you the story of Banglamphu from the past to present and let you look for the Treasure of Banglamphu. You will see Phra Nakhon Center that will gives you an idea of what is interesting about this location. In the fourth floor, you will feel close to the lifestyle of Banglamphu locals. The fifth, sixth and seventh rooms portray the information about Banglamphu in details. The fourth zone is in the wooden building. The Wat Sangwet Witsayaram Printing School exhibition room is on the first floor. You will learn about the history of printing and letter press printing taught in Wat Sangwet Witsayaram Printing School for the first time in Thailand. When you exit the museum, you can use a clue to a treasure trove or Banglamphu map to find a treasure in an actual location by yourself.

過去のワット・サンウェート印刷専門学校が時間の経過とともに出版社になり、現在バーンランプー市民と存在している知識源を持つバーンランプー博物館である。 この場所は、財務省で運営され、歴史が豊富である場所としてシリキット王妃82周年記念展、首都の城砦・壁史展、財務省史展、バーンランプー市民展、ワット・サンウェート印刷専門学校史展などの展示会とし、最先端で顧客と対話できる技術をもって興味を活かす。 ここでは4つの部分に分かれ、第1部分は1軒目の建物で、その下階の最初の部屋にはシリキット王妃82周年記念展(2015年4月10日開催)があり、隣室はラッタナコーシン都の城砦という部屋で、ラッタナコーシン暦を展示している。 第2部分は1軒目の建物の2階で、国王の宝物室、良い統治室、造幣室、誇る国家の 資源室、国民と国家のための部屋などが含まれ、このバーンランプー博物館は、社会に最大限の利益を配分するための国王土地開発の一例とし、これは財務省の重要な使命の一つである。 第3部分は2軒目の建物の2階で、ここは1軒目の建物との接続橋がある。最初の展示室は、バーンランプーのカラフルな部屋で、バーンランプーの物語を興味深く説明されている。次の部屋では運河からのヒントを見つけ、人々は従来からバーンランプーの歴史を教えてくれ、又ここでは宝物を探すことができる。第3部屋はプラナコーンセンター(首都中心部)として過去のバーンランプーの興味のあるものを体験し、第4部屋では古い路地を案内し、バーンランプー市民の生活と密接に接触することができる。第5、6、7部屋は細かくバーンランプーの物語を提示している。 第4部分は木造建築で、1階はワット・サンウェート印刷専門学校の展示室として印刷履歴、タイ国ではじめて教えられている学校であるワット・サンウェート印刷専門学校の文字列式タイプを体験することができる。 最後、博物館から出た入場者は、宝地図又はバーンランプー地図をもって、現場で貴重な宝物を探すことができる。

过去是一个印刷学校,曾经是印刷出版委员会,现在是BangLamPu信息中心,被称作BangLamPu博物馆。 这个地方隶属于财政部,因此该地方的展览都是与历史有关的事件。如皇后陛下82岁大寿活动纪念展览,吴哥窿城堡之墙展,财政部的展览,BangLamPu社区居民活动展,桑维克寺庙印刷工学校历史展,引进很多高端技术以及很多互动性活动,吸引了很多参观者的兴趣。 博物馆分为4个展区 第一展区在1号楼第1层,以循环的方式进行展览。第一个展区是皇后加冕的(于2015年4月10日),是皇后陛下82岁生日庆典的纪念展览。下一个区域萨拉拉达纳哥欣防守站展览,纪念萨拉拉达纳哥欣旧都。 第2 展区在1号楼第2层,包括和尚的物品展示间,膜拜佛祖室,货币印章的历史展示间,自然保护展区,国家和民众发展史展室。BangLamPu博物馆的发展就是一个很好的例子,以社区人民的最高利益为出发点,是财政部门的首要工作内容。 第3展区在2号楼的第2层,该地区与1号楼第2层相通连,第一展室是关于BangLamPu的地方特色展,介绍了BangLamPu地区的各种奇闻趣事。第2展室可以看到运河渠道,另外有人讲解过去时代BangLamPu的故事, 你可以从中发现BangLamPu的可贵之处。第3展室你应该可以看到过去的BangLamPu市中心有哪些令人感兴趣的事物。第4展室讲述了过去关于BangLamPu社区人民的生活,旧往事。另外还有第5,6,7展示也都是介绍BangLamPu 地区过去的奇闻轶事。 第4展区在木板楼第1层,是印刷学校的古迹历史展,向参观者展示了旧时代印刷系统的发展,这也是泰国历史上第一家老师传授排版印刷术给学生的寺庙印刷学校。 最后,当你走近博物馆的出口即将离开时,你可以领取一份BangLamPu地图作为纪念品,这份地图在现在真是环境下也是可以帮助你的。

พิพิธบางลำพู
Pipit Banglamphu
Pipit Banglamphu
Pipit Banglamphu

10:00 - 18:00
Free
0-2629-1850
Phra Sumen Rd, Khwaeng Chana Songkhram, Khet Phra Nakhon, Krung Thep Maha Nakhon 10200, Thailand
BUS : 3, 6, 9, 30, 32, 33, 53, 6 AC : 6 BOAT: Pra Arthit Pier
Facebook: pipitbanglamphu

Map