Back to top

ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สวนลุมพินี

Suan Lumpini BMA Public Library

Suan Lumpini BMA Public Library

Suan Lumpini BMA Public Library

Info

08:30 - 20:00
Free
0 2252 8030
192 , Rama 4 Road , Lumphini , 10330 Pathumwan , Bangkok, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330, Thailand
BTS: Sala Daeng MRT: Si Lom
Description

ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สวนลุมพินี ตั้งอยู่ในบริเวณสวนลุมพินี ด้านหลังพระบรมรูปอนุสาวรีย์รัชกาลที่6 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เป็นห้องสมุดประชาชนแห่งแรกในกรุงเทพมหานคร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2498 และเปิดดำเนินงานครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2499เป็นห้องสมุดเพื่อการเรียน รู้ (Discover Learning Library) โดยได้นำคอนเซปต์ Microsoft School of the Future ซึ่งเป็นแนวคิดการเรียนรู้นอกสถาบันการศึกษาที่ไม่ได้มีข้อจำกัดด้านเวลาและ สถานที่ผ่านการเรียนรู้แบบ E-learning และ ศึกษาผ่านโลกอินเตอร์เน็ต อีกทั้งยังมีบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนาน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอบโต้กันได้ในทันที (Interactive) ที่เปิดกว้างในการต่อยอดความคิดและยังให้บริการสืบค้นข้อมูลแบบทันสมัยด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบรรณารักษ์ที่คอยให้บริการข่าวสารที่ทันสมัยและมีทัศนคติที่ดีต่อการให้ บริการ เป็นห้องสมุดที่มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และดึงดูดให้ผู้ใช้กลับมาใช้ บริการอีกตลอดจนจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง

Few people know about the existence of the Lumpini Park Public Library. Now on its 51st year of service, it is Thailand first library, which contains over 30,000 books and offers an audio-visual educational service, a new digital literary programme, book exhibitions, promotions to encourage reading, and others. It lies inside Lumpini Park, on the north side of Rama IV Road, between Ratchadamri Road and Witthayu Roads.

ライブラリには、学ぶためにまた、エリア内に位置ラーマ6ラチャダムリ通り、ルンピニ、パトゥムワン、バンコクの記念碑的な銅像の後ろに、バンコクで最初の公共図書館です。 2498年に設立され、2499年6月24日に初めてオープンしました。施設外での学習の概念である未来のマイクロソフト学校の概念をもたらすことによって学習するライブラリ(発見学習ライブラリ)は、時間の制約があり、いませんでした。その学習Eラーニングや教育を通じて、インターネットを介して。また、楽しい学習環境を持っています。瞬時にアイデアのインタラクティブな交換。 (インタラクティブ)のアイデアを受け入れ、近代的な情報システムを備えています。日付にニュースを提供し、学習の雰囲気のライブラリーとして向かって前向きな姿勢を持っており、使用するユーザーを奨励するために司書。他のサービスと同様に、活動が一定のバスで読書を促進するために

Lumpini图书馆位于Lumpini公园附近,后面是拉玛6世国王胜利纪念碑,拉查达姆嫩路,空lumpini,巴图姆湾区,曼谷市。是曼谷市内第一家图书馆,成立于1955年,于1956年6月24日正式对外开放。是一所注重探索性学习的图书馆(Discover Learning Library),引用Microsoft School of the Future的教学理念,提倡跳出书本与教室外学习的方式,不存在时间和地域的限制,通过互联网即可实现与外界的交流和学习。另外还有相互交流(Interactive)的平台,可以互相讨论,分享,拥有一个愉快的的学习氛围。因为信息丰富,资料齐全,在现代化的检索下能够充分享受信息的快速转换和分享。因此,很多读书人来过一次后,都会被这里的氛围所吸引,继而后续会经常来光顾,甚至介绍自己的朋友好友来图书馆。

ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สวนลุมพินี
Suan Lumpini BMA Public Library
Suan Lumpini BMA Public Library
Suan Lumpini BMA Public Library

08:30 - 20:00
Free
0 2252 8030
192 , Rama 4 Road , Lumphini , 10330 Pathumwan , Bangkok, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330, Thailand
BTS: Sala Daeng MRT: Si Lom

Map