Back to top

พระที่นั่งอนันตสมาคม

Ananta Samakom Throne Hall

Ananta Samakom Throne Hall

Ananta Samakom Throne Hall

Info

10.00 - 17.00
Adult 150 THB
Child 75 THB
0 2283 9411
http://www.vimanmek.com/exhibit/anandasamakhom.php?lang=thai
Dusit, Bangkok
BUS : 16, 18, 23 , 28, 70, 72, 108, 515 , 539 AC : 16, 23, 70, 72, 503, 509
Description

"พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นพระที่นั่งในรูปแบบตะวันตกแห่งแรกของกรุงเทพฯ หลังจากพระที่นั่งอัมพรสถานสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2450 ร.5 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมขึ้น เพื่อใช้เป็นท้องพระโรงของพระราชวังดุสิต และนับเป็นพระที่นั่งสร้างตามสถาปัตยกรรมตะวันตกเต็มรูปแบบแห่งแรกของกรุงรัตนโกสินทร์ พระที่นั่งองค์นี้ตั้งชื่อตามพระที่นั่งองค์เก่าในพระบรมหาราชวังที่สร้างขึ้นในสมัย ร.4 แต่ถูกรื้อถอนไปเนื่องจากชำรุดทรุดโทรมมาก การก่อสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมหลังใหม่ยังไม่ทันเสร็จสิ้น ร.5 ก็สวรรคตเสียก่อน มาแล้วเสร็จในสมัยรัชกาลต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2458 พระที่นั่งอนันตสมาคมมรความงดงามจับตาทั้งภายในและภายนอก ด้วยลักษณะสถาปัตยกรรมแบบอิตาเลียนเรอเนสนซองส์และนีโอคลาสสิค ภายนอกอาคารนั้นตกแต่งด้วยหินอ่อนที่นำเข้ามาจากเมืองคารารา ประเทศอิตาลี ส่วนผนังภายใต้โดมเขียนภาพ พระราชกรณียกิจสำคัญขององค์พระมหากษัตริย์ในราชจักรีวงศ์แต่ละรัชกาล หลังเปลี่ยนการปกครอง พ.ศ. 2475 พระที่นั่งองค์นี้ถูกใช้เป็นสถานที่ประชุมสภาผู้แทนราษฏร ก่อนที่จะจัดสร้างรัฐสภาในพื้นที่ด้านข้าง นอกจากนี้พระที่นั่งองค์ดังกล่าวยังใช้เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีและรัฐพิธีสำคัญ เช่น รัฐพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามบรมราชกุมาร พระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ"

Samakhom Throne Hall in the west of the city. Amporn place after the yacht was completed on the year of 2450. 5 ordered the creation of the Ananta Samakhom Throne Hall. To serve as a Hall of Dusit Palace. And a palace built by Western architecture, full of the Rattanakosin this hall was named after the Old Hall in the Grand Palace, built in the reign of King Rama. 4, but was removed due to the dilapidated lot. The construction of the new Embassy of the not yet completed. 5 died first. Was completed during the reign of the year 2458 , Mr. Ananta Samakhom Throne Hall, the spectacular inside and out. The architectural style of Italian Renaissance and Neoclassical pine Sens. The exterior is decorated with marble imported from Italy caramelized mold the wall under the dome painting. Royal King of the Chakri Dynasty reign of the rule change after 2475, this hall was used as a meeting place of Parliament Rat. Before the construction of the local side. In addition, the yacht is also used as a place of ceremonial and state ceremonies such as the Parliamentary Constitution of the Kingdom of Thailand. The inaugural ceremony of HRH Crown Prince. Princess Maha Wachira Chulalongkorn. HRH Prince The ceremony to celebrate the holy month and garage. Son HRH The radial arm bang Chote

"バンコクの最初の西の形で王位の大使館。年間2450 5終了後の王位にAmporn場所が大使館の作成を命じました。ドゥシット宮殿のホールとして機能します。ラタナコーシン期間の完全な西洋建築、によって建てられた王座のために。 このホールは、ラーマ4世の治世に建てられ、王宮の古いホールの名にちなんで名付けられたが、それが崩壊しているため解体されました。まだ完了していない。5の新大使館の構成は、第1死亡しました。大使館は壮観内と外と述べ年2458年の治世中に完了しました。イタリア·ルネサンスと新古典主義の松サンスの建築様式。外側はドームの絵の下にイタリアAcharyaさんの鋳型壁からインポート大理石で装飾されています。チャクリー王朝の治世中、王の王室の義務。 2475年で政権交代した後、このホールはラットの待ち合わせ場所として使用しました。側の国会議事堂前。会場はまた、タイ王国憲法の儀式として儀式や状態の儀式の場所として使用されています。皇太子の祭典財団。プリンセスマハWachiraダウン装置。チャクリー小児科聖なる月と海軍を祝う式典。彼女の主HRH見かけラジアルアームビッグバン、"

"曼谷内第一座国会大楼,完工于1907年拉玛五世时代,兴建的第一座西方风格的皇家国会大楼。 该国会的最早是拉玛四世的要求而兴建,但是在拉玛4世期间未能完工,于是拉玛5世继续接管,于1915年最终完工。 旧国会大厦,也称为阿南达沙玛空皇家御会馆,是一座白色为主的意大利文艺复兴式建筑。室内全以彩色大理石装饰,有泰国历史演进的壁画。前院有五世皇的骑马像,他是一位极力推进泰国现代化和教育普及制的贤明君主。 1932年,国会大楼被安排了会议,除了会议使用以外,还用于各种皇家登记典礼,和宴会仪式等。皇太子和皇太子妃的加冕仪式也在此地举行。 七世皇的时候实行民主政治制度,这里改为国会。后来盖了新国会大楼,这里就变成了博物馆。现今的国会位于旧国会大厦的后侧。泰现今九世泰皇就在此宫庆祝登基60年,全世界29个君主立宪国家中有25个国王及其王室成员前来祝贺,欢聚一堂、盛赞祝福。"

พระที่นั่งอนันตสมาคม
Ananta Samakom Throne Hall
Ananta Samakom Throne Hall
Ananta Samakom Throne Hall

10.00 - 17.00
Adult 150 THB
Child 75 THB
0 2283 9411
http://www.vimanmek.com/exhibit/anandasamakhom.php?lang=thai
Dusit, Bangkok
BUS : 16, 18, 23 , 28, 70, 72, 108, 515 , 539 AC : 16, 23, 70, 72, 503, 509

Map