Back to top

วัดสุทัศนเทพวรารามวรมหาวิหาร

Wat Suthatthep Wararam Ratchaworamahawihan

Wat Suthatthep Wararam Ratchaworamahawihan

Wat Suthatthep Wararam Ratchaworamahawihan

Info

09:00 - 16:00
Free
02-224-9845
32 Siri Phong Rd, Samran Rat, Khet Phra Nakhon, Krung Thep Maha Nakhon 10200
BUS: 12, 35, 42
Description

วัดสุทัศน์สร้างขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.2350 ในสมัยรัชกาลที่ 1 เพื่อให้เป็นวัดกลางพระนคร และได้ถมดินจำนวนมากเพื่อยกให้วัดสูงขึ้น พร้อมกับได้อัญเชิญพระศรีศากยมุนีจากวัดมหาธาตุ เมืองสุโขทัย มาประดิษฐานเป็นพระประธานในวิหารหลวง ความใหญ่โตขององค์พระ ทำให้เรียกนามวัดอีกชื่อว่า วัดพระโต วัดนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่เป็นใจกลางพระนคร ซึ่งนับแต่สมัยโบราณเป็นที่ตั้งของพระปรางค์ วัดมหาธาตุ อันประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ วัดนี้ถูกสมมติให้เป็นรูปจำลองจักรวาลตามคติไตรภูมิทางพุทธศาสนา อารามต่าง ๆ ในพื้นที่พุทธาวาสจึงเป็นตัวแทนสิ่งต่าง ๆ ตามความเชื่อนี้ โดยสมมติให้กรุงเทพฯ เปรียบดังจักรวาล มีวัดสุทัศน์เป็นเขาพระสุเมรุกลางจักรวาล ซึ่งชื่อวัดสุทัศน์ก็สอดคล้องกับสุทัสสนะ ชื่อเมืองของพระอินทร์ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ บนยอดเขาพระสุเมรุนั่นเอง พระวิหารเปรียบได้กับสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ พระศรีศากยมุนีเปรียบเสมือนพระอินทร์ วิหารทิศทั้งสี่เป็นวิมานของเทพประจำทิศ ถะหรือเจดีย์หินแบบจีนหกชั้นเป็นดั่งพระวิมานของกามภูมิเทวโลกหกชั้น เก๋งจีนศิลาคือวิมานไพชยนต์ของพระอินทร์ ส่วนฐานประทักษิณที่ยกสูงเสมือนเขาพระสุเมรุ พระระเบียงคดคือเขาสัตบริภัณฑ์ ขณะที่พระอุโบสถทางทิศใต้เป็นดุจชมพูทวีป อันเป็นทวีปที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะถือกำเนิด ภายในพระอุโบสถจึงวาดภาพเรื่องปัจเจกพุทธเจ้า หากคุณต้องการเห็นวัดที่วาดผังแบบไตรภูมิในคติพุทธศาสนาที่เด่นชัดและสวยงามโอ่อ่าอลังการที่สุด ต้องไม่พลาดวัดสุทัศนเทพวราราม

King Rama I ordered for the construction of the temple to be large as the “Panancherng Temple” because he wanted it to be a monumental landmark of the kingdom. The king named the temple “Wat Mahasuthawat” but unfortunately, he passed away before the temple was completed. The construction of “Wat Suthat Thepwararam” was eventually completed during the reign of King Rama III. Unlike other temples, “Wat Suthat Thepwararam” has no stupa. Hence, in place of the stupa is the “U-te-sik chedi” (the 7 types of plants in Buddhism.)

ワット·スタットは、寺院市への最初の治世に2350年以来建てました。土はあきらめることがたくさんあり​​ます。ワット·マハタートのスリ釈迦牟尼仏に伴い、スコータイ仏は大ホールに安置されています。主の広大これは、ワットの寺院と呼ばれる寺院はバンコクの中心部に位置して呼ばれています。ワット·プラ·プレイングに祀ら遺跡に家である古代、以来。この措置は、この信念のそれらの代表として神社エリアのモットーの世界仏教の僧院に基づいて、宇宙のモデルとしました。バンコクをしてみましょう宇宙を比較スタット寺院須弥山は、中央の銀河です。ワット·スタットの名前は氏の牙のそれと一致しています。天国のインドラの市名。須弥山自体の上寺院は天になぞらえています。インドラとしてスリ釈迦牟尼4つの方向の神々のWihardisの城。 Taや中国の6つの石塔はエロ風景崇拝6階建ての城のようなものです。中国パビリオンの石の城、主インドラの王宮。須弥山のように上昇したように、ベースを時計回り。回廊は、彼Satbripanฑsです。南はインド亜大陸などの寺院があるが。大陸、仏、彼の誕生など。寺の内部では、このように個々の仏を描きます。あなたは仏教で最も有名な、美しい、壮大の描画レイアウトの世界の教訓を確認したい場合。ワットThatsanatheb Wararamをお見逃しなく。

云石寺,位于曼谷市北的阿育它亚(Sri Ayutaya)路,又名“大理石寺”,在曼谷集拉达皇宫与国家议会大厦之间,是一座全部由大理石建成、屋顶用中国琉璃瓦覆盖的佛寺。云石寺,初建于1807年,拉玛一世期间,后来由于战事原因大量土地被割让。素可泰王朝时期,命其为皇室寺庙,由于佛像巨大的外形又被命名为大佛寺。该寺庙位于市中心,陈列着古代文物。该寺建筑富有较浓厚的西方色彩,里面供奉着泰国历代各种佛像50尊,融合了中国、印度等佛教造型艺术风格,是泰国佛寺建筑中最富西方色彩风格的寺庙,被视为19世纪佛教雕刻的典范。 主殿大门两侧有石狮子守卫,殿内供有一尊高约3米的释迦牟尼金佛。佛殿窗户仿西欧教堂建筑风格,用彩色玻璃拼组成泰国式花格图案。主佛殿中的清拉佛像,是泰国著名彭世洛佛像的复制品。 主殿后面,是一个以云石铺地的大庭院,广阔清幽,三面围着走廊,回廊上陈列着51尊泰国历代各时期的各种类型的佛像,形象逼真,姿态各异,栩栩如生。融合了中印等佛教造型艺术风格,是19世纪泰国佛教的典范。佛殿后的抱厦佛龛中,立有他瓦呖瓦蒂艺术时期的佛像。此外,还有中国或日本的佛像。寺内还建有不少华丽的亭台。对岸有云石钟楼,并植有菩提树。云石寺白色云石柱和金黄色的屋顶,在日光下互相辉映,相当高贵美丽,加上恬静清洁的园

วัดสุทัศนเทพวรารามวรมหาวิหาร
Wat Suthatthep Wararam Ratchaworamahawihan
Wat Suthatthep Wararam Ratchaworamahawihan
Wat Suthatthep Wararam Ratchaworamahawihan

09:00 - 16:00
Free
02-224-9845
32 Siri Phong Rd, Samran Rat, Khet Phra Nakhon, Krung Thep Maha Nakhon 10200
BUS: 12, 35, 42

Map