Back to top

พิพิธภัณฑ์มาดามทุสโซ่

Madame Tussauds Thailand

Madame Tussauds Thailand

Madame Tussauds Thailand

Info

10:00 - 21:00
Adult 700 THB
Child 500 THB
02 658 0060
www2.madametussauds.com/bangkok/th/
6th Floor, Siam Discovery, 989 Rama I Road, กรุงเทพมหานคร 10330
BTS Siam, National Stadium BUS : 15, 16, 25, 40, ปอ.40, 48, 54, 73, 73ก, 79, 141, 159, 162, 183, 204, 501, 508
Description

"เป็นพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้ง เสมือนจริงของบุคคลที่มีชื่อเสียงของโลก โดยบริษัท Merlin Entertainment เป็นเจ้าของ ในประเทศไทย มีสาขาอยู่ที่ ชั้น 6 และ 7 ของห้างสยาม ดิสโคฟเวอร์รี่ ถูกก่อตั้งโดย มาดาม ทุสโซ่ นักปั้นหุ่นขี้ผึ้งชื่อดัง ได้ริเริ่มจัดปั้น และแสดงหุ่นขึ้น จนเป็นที่โด่งดังจนถึงปัจจุบันนี้ เนื่องจากมีหุ่นขี้ผึ้งจำลองของบุคคลมากมาย ไม่ว่าจะเป็น บุคคลในประวัติศาสตร์, นักร้อง, นักแสดง, นักกีฬา เป็นต้น"

Madame Tussauds is a wax museum owned and operated by Merlin Entertainments. One of its branch is in 6th-7th floor Siam Discovery Bangkok, Thailand. It was founded by wax sculptor Marie Tussaud and was formerly known as “Madame Tussaud’s”; Madame Tussauds is a major tourist attraction displaying waxworks of historical and royal figures, film stars, sports stars and infamous murderers.

"マダムタッソーバンコク 短時間で世界中の有名な人々とは、サイアム·ディスカバリー第6階のこのマダムタッソーバンコクで接触することができる。 ここは、ヨーロッパ/イギリス最大、世界第2次の人気観光名所企業であるマーリンエンターテイメントグループの一部で、観光客が世界18カ国からの有名な人の蝋人形と接触するために開催されている。本社は、イギリス国ロンドン都にあるが、タイ国マダムタッソーには、タイ国及び世界中の有名な人100名以上の蝋人形が集まっている。 最初の蝋人形の成形日から現在まで250年になった。マダムタッソー蝋人形館は、1770年にパリで始まり、マダムタッソー氏(マリーグローショアーズ)は高王族で、フランス革命時に死刑を宣告された貴族の死マスクを成形することを余儀なくされた。19世紀初頭にイギリス国をきっかけ、現在までロンドン都ベーカーストリートにおいて展示されている。 長い歴史と21世紀の有名人の美しさや派手を組み合わせることにより、現在マダムタッソー蝋人形館は過去のどの時点よりも大きく、興味深くなった。 マダムタッソー蝋人形館は、人々の生活に影響を及ぼした者を含み、その時に称賛、見られている者のみを選出しているため、現世の有名人の名声を評価されているものである。 失敗を回避するため、モデル身体500箇所を測定し、細部まで蝋人形の成形を注意している。 マダムタッソーバンコクは、2011年にサイアム·ディスカバリー第6階で開催し、マダムタッソー蝋人形館の第10支店として世界中の俳優者や有名人90名以上の蝋人形が展示されている。そのうちのタイ国の有名人30名以上の蝋人形も王族室、歴史室、重要人物及び世界指導者室、芸術家及び科学者室、スポーツ選手室、テレビスター室、俳優者室などの各部屋で展示されている。 サイアム·ディスカバリーは、スラパトゥム宮殿の一部であるため、訪問者が見つける最初の部屋は、タイ人に尊敬されているソムデットプラマヒットラティベートアドゥンヤデートウィクロムプラボロムマラートシャノック氏(現国王の父親)及びソムデットプラスリーナカリントラーボロムマラートシャションナニー氏(現国王の母親)の蝋人形、ジャックリー王朝に関する情報を展示されている。 タイ人の有名な方の蝋人形と彼らの物語も各部屋で展示されている。 歴史室は、プッタタートピック坊、ポー.ピブーンソンクラーム司令官長、プレーム ティンナスーラーノン大将、セーニー プラーモートM.R.の蝋人形がある。 芸術家及び科学者室は、シン ピーラシー教授、ポーンティップ ロージャナスナン女医、クックリット プラーモートM.R.、ルアンウィジットワータカーン少将、スントーンプー氏の蝋人形がある。 スポーツ選手室は、カオサーイ カーラックシー氏(ボクシング選手)、パウィナー トーンスック氏(重量挙げ選手)の蝋人形がある。 歌手室は、ユーンヨン オーパークン氏(エード・カラバウ)、スクリット ウィセートケオ氏(ビーザ・スター)、ニッシャクン ホラウェーシャクン氏、タタヤン氏、ヨードラック サラックジャイ氏、プンプアン ドゥアンジャン氏の蝋人形がある。 テレビスター室は、ピーマークプラカノーン(マリオ マウラー氏)、ケーマニット ジャミコーン氏(ペーンケーキ)、ミット・シャイバンシャー氏、ソンバット メータニー氏、ペッシャラー シャワラート氏、ジャーパノム氏(トーニージャー)、カーンクルア(アニメ象さん)の蝋人形がある。 映画俳優室は、エーン・トーンプラソム氏、ティーラデート ウォンプアパン氏の蝋人形がある。"

"曼谷杜莎夫人蜡像馆 里面有世界著名政治人物或明星的蜡像,位于暹罗发现中心(Siam Dsicovery)商场6楼。 这里是梅林娱乐集团的一部分,欧洲领导人建议此地是应该去观看的第一大景点/在世界上排名第二,观众可以看到世界上18个国家的著名人物的逼真蜡像,来自英国的杜莎夫人蜡像,包括泰国在内的全世界100多个人物蜡像。 从第一座蜡像建成到现在已经有大约250多年的历史了,法国巴黎的杜莎夫人在1770年开始,杜莎夫人(玛丽)是上层社会地位的人物。在法国大革命期间,她不得不贵族中被判处死刑,19世纪初期,杜莎夫人带着自己的木偶来到英国演出,每天在伦敦贝壳大街露天表演。 如今杜莎夫人的故事广为流传,远比过去的历史要更加吸引人。 杜莎夫人是世界人的标榜,除了参观者对她精神的大大赞赏和关注,她也对其他人的生活有一定的影响。 对细节的关注,建立在精确的测量上,有500多个细节点的精心设计以防错误的发生。 曼谷杜莎夫人蜡像馆开放于2011年2月,在暹罗发现中心6层,是世界上的第10个分馆。包含有90多位名人的蜡像,有30多位泰国名人的蜡像,馆内分为不同区域,如皇室王朝人物,历史人物,政治人物,世界领导人物,科学家,运动员,明星人物,电影明星等。 除了以上人物的蜡像展览,你还可以看到泰国玛希隆国王和诗琳通公主的蜡像。 "

พิพิธภัณฑ์มาดามทุสโซ่
Madame Tussauds Thailand
Madame Tussauds Thailand
Madame Tussauds Thailand

10:00 - 21:00
Adult 700 THB
Child 500 THB
02 658 0060
www2.madametussauds.com/bangkok/th/
6th Floor, Siam Discovery, 989 Rama I Road, กรุงเทพมหานคร 10330
BTS Siam, National Stadium BUS : 15, 16, 25, 40, ปอ.40, 48, 54, 73, 73ก, 79, 141, 159, 162, 183, 204, 501, 508

Map