ลงชื่อเข้าใช้งาน

Please fix the following errors:

  สมัครสมาชิก

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

  สวนสาธารณะ / แหล่งธรรมชาติ

  สวนธนบุรีรมย์
  สวนธนบุรีรมย์

          สวนสาธารณะที่แต่เดิมเป็นสวนผลไม้และทุ่งหญ้ามาก่อน ในปี พ.ศ.2511 จึงได้ถูกปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะเพื่อให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชนทั่วไป เป็นสวนที่มีความร่มรื่นในบรรยากาศชานเมือง มีผู้คนเดินทางมากออกกำลังกายมากมายใน...

  อ่านต่อ
  สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)
  สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)

          สวนวชิรเบญจทัศ หรือที่เรียกกันว่า สวนรถไฟ สวนสาธารณะขนาดใหญ่ มีพื้นที่ทั้งหมด 375 ไร่ อยู่ท่ามกลางตึกสูงของย่านพหลโยธิน สวนวชิรเบญจทัศเป็นสถานที่ผ่อนคลายของคนเมือง ให้รู้สึกร่มรื่น สงบ เย็นสบาย นอกจากนี้ภายในสวนยังมีสวนโมก...

  อ่านต่อ
  สวนรมณีนาถ
  สวนรมณีนาถ

          สวนสาธารณะที่แต่เดิมเป็นที่ตั้งของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร และได้ถูกปรับปรุงกลายเป็นสวนสาธารณะ เพื่อถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่มีพระชนมายุ 60 พรรษา พ.ศ. 2535 ภายในมีสวนสุขภาพ โดยจัดอุปกรณ์...

  อ่านต่อ
  อุทยานเบญจสิริ
  อุทยานเบญจสิริ

          อุทยานเบญจสิริ หรือ สวนเบญจสิริ สวนสาธารณะใจกลางเมืองที่สร้างขึ้นในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา ในปี 2535 ภายในมีสวนดอกไม้ สนามเด็กเล่น สนามกีฬา ลานอเนกประสงค์ สวนสุขภาพ แล...

  อ่านต่อ
  สวนหลวง ร.9
  สวนหลวง ร.9

          สวนสาธารณะและสวนพฤกษศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ โดยมูลนิธิสวนหลวง ร.9 และพสกนิกรชาวไทย พร้อมใจกันสร้างเพื่อน้อมเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2530 ภายในบ...

  อ่านต่อ
  ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง
  ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง

          แหล่งเรียนรู้ด้านทางธรรมชาติในเขตประเวศ สร้างขึ้นมาเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบเป็นโครงการป่าแห่งแรกในประเทศไทยที่จัดขึ้นในเมืองหลวง โดยเนรมิตพื้นที่กว่า ...

  อ่านต่อ
  สวนสราญรมย์ (พระราชอุทยานสราญรมย์)
  สวนสราญรมย์ (พระราชอุทยานสราญรมย์)

          สวนสาธารณะ ตรงข้ามกับพระบรมมหาราชวังไปทางทิศตะวันออก เดิมเป็นเขตพระราชอุทยานของพระราชวังสราญรมย์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2409 มีทัศนียภาพที่งดงาม มีอากาศบริสุทธิ์ ร่มรื่น รวม...

  อ่านต่อ
  สวนหนองจอก
  สวนหนองจอก

          จัดสร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 5 ธันวาคม 2530 โดยทำการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่เลี้ยงไก่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ขึ้นเป็นสวนสาธารณะ เอกลักษณ์ของ...

  อ่านต่อ
  สวนสันติชัยปราการ
  สวนสันติชัยปราการ

          สวนสาธารณะระดับชุมชนเมือง สวนแห่งนี้มีทัศนียภาพของคุ้งแม่น้ำเจ้าพระยาที่สวยงามมาก นับเป็นสวนสาธารณะเพียงไม่กี่แห่งของกรุงเทพมหานคร ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ชื่นชมบรรยากาศริมแม่น้ำ ภายในสวนมีทางลาดตลอดบริเวณโดยรอบ เพื่อให้ผ...

  อ่านต่อ
  สวนสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ฯ
  สวนสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ฯ

          สวนพฤกษศาสตร์สร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ครบ 5 รอบ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2535 ซึ่งในสวนแห่งนี้มีพื้นที่สีเขียวกว้างใหญ่ไพศาล มีสวนพฤกษศาสตร์ สวนไม้มงคล สวนไม้...

  อ่านต่อ
  สวนสุนัข (Dog Park)
  สวนสุนัข (Dog Park)

          Dog Park เป็นสวนสาธารณะสำหรับสุนัขโดยเฉพาะแห่งแรกของประเทศไทย สถานที่เพื่อเอาใจคนรักสุนัขที่ต้องการหาพื้นที่ทำกิจกรรมร่วมกับสัตว์เลี้ยงแสนรัก ซึ่งภายในสวนสุนัขแห่งนี้จะศูนย์คัดกรองสุนัข   มีอาคารปฏิบัติการสัตวแพท...

  อ่านต่อ
  ชายทะเลบางขุนเทียน
  ชายทะเลบางขุนเทียน

          พื้นที่ศึกษาธรรมชาติและสัตว์น้ำ เกี่ยวกับระบบนิเวศของป่าชายเลนที่ขนานกับทะเลอ่าวไทยมีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร ประกอบด้วยป่าแสม และป่าโกงกาง ตามชายฝั่งยังเป็นที่อาศัยของนกต่างๆ เช่น นกนางนวล เหยี่ยว อีกา ซึ่งชาวบ้านบริเวณนี...

  อ่านต่อ

  Connection