text-small text-normal text-large |

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Please fix the following errors:

  สมัครสมาชิก

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

  สถานที่แนะนำ

  ชุมชนตรอกข้าวเม่า
  ชุมชนตรอกข้าวเม่า

              “ชุมชนตรอกข้าวเม่า” เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา เดิมที่นี่เป็นหมู่บ้านในสวน เรียกกันว่า “บ้านข้าวเม่า” เพราะเกือบทุกบ้านจะทำข้าวเม่าขาย นอกจากจะทำข้าวเม่าขายแล้วยังมีการทำ...

  อ่านต่อ
  ชุมชนบ้านบุ
  ชุมชนบ้านบุ

              ชุมชนเล็ก ๆ ริมคลองบางกอกน้อย ใกล้กับสถานีรถไฟธนบุรี เป็นอีกหนึ่งชุมชนในกรุงเทพมหานครที่มีงานหัตถกรรมอันเป็นมรดกของชุมชนสืบสานกันมาเป็นเวลานาน นั่นก็คือการทำ “ขันลงหินบ้านบุ” แหล่งทำขันลงหินชั้นยอ...

  อ่านต่อ
  ชุมชนมอญวัดสุทธาโภชน์
  ชุมชนมอญวัดสุทธาโภชน์

            บริเวณวัดสุทธาโภชน์นี้ถือเป็นชุมชนชาวมอญที่ขยายตัวมาจากพระประแดงและสมุทรสาคร ในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งทางการได้ชักชวนให้ชาวบ้านมาบุกเบิกที่ทำกินด้วยการงดเว้นการเก็บภาษีในระยะแรก และเก็บภาษีในอัตราลดหย่อนพิเศษกว่าพื้นที...

  อ่านต่อ
  ชุมชนตลาดน้อย
  ชุมชนตลาดน้อย

             “ตลาดน้อย” ย่านการค้าเก่าแก่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่เกิดจากการขยายตัวทางการค้าของสำเพ็งในช่วงตอนต้นของกรุงรัตนโกสินทร์ มีการผสมผสานวัฒนธรรมไทย-จีนเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัว เป็นย่านที่มีความน่าสน...

  อ่านต่อ

  Connection