text-small text-normal text-large |

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Please fix the following errors:

  สมัครสมาชิก

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

  แม่น้ำลำคลอง

  คลองภาษีเจริญ
  คลองภาษีเจริญ

  คลองภาษีเจริญ เป็นคลองขนานกับถนนเพชรเกษม ถ้าพิจารณาตามหลักภูมินามวิทยาจัดเป็นภูมินามประเภท ตั้งชื่อตามเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์  ซึ่งตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าคลองภาษีเจริญขุดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โด...

  อ่านต่อ
  คลองมหาสวัสดิ์
  คลองมหาสวัสดิ์

  คลองมหาสวัสดิ์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพื้นที่เกษตรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสวนผลไม้  ไร่นา นากล้วยไม้ และนาบัว สัมผัสกับธรรมชาติท่ามกลางวิถีชุมชนที่เรียบง่ายและมีเอกลักษณ์ ส่วนใหญ่ชาวบ้านที่นี่จะประกอบอาชีพที่หลากหลายกันออก...

  อ่านต่อ
  คลองประเวศบุรีรมย์
  คลองประเวศบุรีรมย์

            ล่องเรือเที่ยวศึกษาวัฒนธรรมชาวลาดกระบังกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น สามารถพาผู้ที่สนใจ ครอบครัวเพื่อนๆ ไปนั่งเรือเที่ยวชมคลองประเวศบุรีรมย์ คลองสำคัญแห่งหนึ่งในเขตลาดกระบัง และยังมีวัดสำคัญต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น วัดมหาบุศย์ ว...

  อ่านต่อ
  คลองบางกอกน้อย + บางกอกใหญ่
  คลองบางกอกน้อย + บางกอกใหญ่

            คลองบางกอกน้อยใช้สัญจรและท่องเที่ยว เพราะตลอดสองฝั่งคลองเรียงรายอยู่ด้วยภาพวิถีชีวิตไทย เด็กเล่นน้ำยามเย็น ชาวบ้านนั่งรับลมที่ศาลาหน้าบ้าน มีเรือไม้โบราณทรงยุโรปแล่นผ่านฉากหลังเป็นบ้านทรงไทย จึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจที...

  อ่านต่อ
  แม่น้ำเจ้าพระยา
  แม่น้ำเจ้าพระยา

            แม่น้ำเจ้าพระยา เป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านเมืองหลวงและเมืองสำคัญต่าง ๆ ของประเทศไทย ในปัจจุบันมีจำนวนคลองที่เพิ่มขึ้นมากมาย ทำให้เราได้รับการขนานนามว่าเป็น “เวนิสตะวันออก” ซึ่งลำคลองเหล่านี้มีแหล่งกำเน...

  อ่านต่อ

  Connection