ลงชื่อเข้าใช้งาน

Please fix the following errors:

  สมัครสมาชิก

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

  แม่น้ำลำคลอง

  ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา
  ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา

          นั่งเรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำสำคัญที่ไหลผ่านเมืองหลวงและเมืองสำคัญต่างๆ ของประเทศไทย ชมเรื่องราวของสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ ทั้งพระราชวัง อาคาร วัดวาอารามต่างๆ รวมถึงชมวิถีชีวิตบ้านเรือน และความเป็น...

  อ่านต่อ

  Connection