text-small text-normal text-large |

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Please fix the following errors:

  สมัครสมาชิก

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

  ย่านบางลำพู

  สวนสันติชัยปราการ
  สวนสันติชัยปราการ

     สวนสันติชัยปราการ เป็นสวนสาธารณะระดับชุมชนเมือง สร้างบนพื้นที่ประมาณ 8 ไร่เศษ บริเวณโดยรอบป้อมพระสุเมรุ ซึ่งตั้งอยู่ที่ช่วงปลายถนนพระอาทิตย์ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาตรงปากคลองบางลำพู สวนแห่งนี้จัดสร้างขึ้นเนื่องในมหามงคลสมัย ...

  อ่านต่อ
  ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน
  ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน

        สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กษัตริย์องค์เดียวแห่งกรุงธนบุรี ที่สามารถนำกำลังพลเพียง 500 นายตีฝ่าวงล้อมทัพข้าศึกออกมา สร้างเมืองสร้างประเทศขึ้นใหม่ได้ตั้งแต่อายุ 30 ต้นๆ โดยทั่วไปจะพบเห็นพระบรมรูปอยู่ที่ฝั่งธนบุรี ส่วนทางฝั่งพระนครม...

  อ่านต่อ
  ศาลเจ้าพ่อหนู
  ศาลเจ้าพ่อหนู

         “มีคนเล่าว่า ในขณะเกิดเพลิงไหม้เห็นเด็กคนหนึ่งขึ้นไปอยู่บนหลังคาถือธงโบกให้ลมพัดไฟไปที่อื่น ข่าวลือต่างๆจึงได้แพร่ออกไป มีผู้คนมากราบไหว้ขอพรแล้วได้โชคได้ลาภเรื่อยๆ” และ…ในเวลาที่ใกล้เคียงกัน มีคนเห็นเด็ก...

  อ่านต่อ
  วัดใหม่อมตรส
  วัดใหม่อมตรส

         วัดบางขุนพรหม หรือวัดใหม่อมตรส สร้างขึ้นสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี ประมาณ พ.ศ. ๒๓๒๑ โดยไม่ปรากฎนามผู้สร้าง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าโปรดให้สร้างถนนผ่านกลางวัด จึงกลายเป็น ๒ วัด คือวัดบางขุนพรหมนอก(วัดใหม่อมตรส) และวัดบางขุน...

  อ่านต่อ
  มัสยิดบ้านตึกดิน
  มัสยิดบ้านตึกดิน

         มัสยิดบ้านตึกดินสร้างขึ้นนับตั้งแต่ช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เพราะที่นี่เป็นนิคมมลายูมาแต่เดิมแต่สมัยกรุงธนุบรี และมีชุมชนอยู่หนาแน่นในอดีตโดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่ 6 ต่อมาก็เริ่มมีการเคลื่อนย้ายออกไปยังแหล่งชุมชนมุสลิมอื่น ๆ ใ...

  อ่านต่อ
  มัสยิดจักรพงษ์
  มัสยิดจักรพงษ์

         ชุมชนมัสยิดจักรพงษ์หรือในอดีตรู้จักกันทั่วไปว่า สุเหร่าวัดตองปุ ก่อตั้งมาขึ้นจาการอพยพมาจากปัตตานี ชุมชนมัสยิดจักรพงษ์ได้เริ่มก่อตั้งมาประมาณรัชกาลที่ 2 โดยในสมัยก่อนพื้นที่บริเวณมัสยิดจักรพงษ์อยู่เขตตัวเมืองพระนคร ตอนสมัยส...

  อ่านต่อ
  สะพานเฉลิมวันชาติ
  สะพานเฉลิมวันชาติ

         สะพานเฉลิมวันชาติ ชื่ออักษรโรมัน : Sa phan Wan Chart หรือที่นิยมเรียกกันว่า สะพานวันชาติ เป็นสะพานแห่งหนึ่งในพื้นที่แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นสะพานที่ข้ามคลองรอบกรุง ในส่วนของคลอ...

  อ่านต่อ
  บ้านดุริยประณีต
  บ้านดุริยประณีต

         บ้านดุริยประณีต หรือบ้านบางลำพู ชื่อเรียกสำนักดนตรีเก่าแก่ ก่อตั้งโดยครูศุข ดุริยประณีต ซึ่งเคยรับราชการเป็นนักดนตรีในคณะละครของเจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ (ม.ร.ว.หลาน กุญชร) สังกัดกรมโขน ก่อนที่จะมาตั้งวงดนตรีไทยของตนเองใช...

  อ่านต่อ
  ถนนสิบสามห้าง
  ถนนสิบสามห้าง

         ชื่อ “สิบสามห้าง” มาจากย่านการค้าเก่าแก่ในช่วงศตวรรษที่ 24 บริเวณแห่งนี้เคยเป็นคลองการค้าสมาคมของพ่อค้าชาวจีน จากเมืองตังเกี๋ย มณฑลกวางตุ้ง ที่เคยมีห้างร้านอยู่ที่จีนทั้งหมด 13 ห้าง เมื่อมาตั้งรกรากที่ไทยและได้ส...

  อ่านต่อ
  ถนนรามบุตรี
  ถนนรามบุตรี

         ถนนรามบุตรี หรือ ซอย: (Thanon Ram Buttri, Soi Ram Buttri) เป็นถนนขนาดเล็กสายหนึ่งลักษณะรามบุตรี ในย่านบางลำพู พื้นที่แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นถนนที่แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกเชื่อมระหว่างถนนสิบสามห้าง กับถน...

  อ่านต่อ
  ชุมชนตรอกเขียนนิวาสน์ - ตรอกไก่แจ้
  ชุมชนตรอกเขียนนิวาสน์ - ตรอกไก่แจ้

         ศิลปะการแสดง โขน ละครไทย เป็นนาฏศิลปไทยที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา มีรูปแบบการแสดงที่มีลักษณะแบบแผนเฉพาะและกำหนดเป็นจารีตในการแสดง โดยเฉพาะเครื่องแต่งกายที่เลียนแบบมาจากเครื่องต้น หรือเครื่องทรงพระมหากษัตริย์ อันมีอ...

  อ่านต่อ
  คลองบางลำพู
  คลองบางลำพู

         คลองบางลำพู ความเป็นมาของคลองสายนี้เริ่มขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เมื่อพระองค์โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระบรมมหาราชวังและขยายอาณาเขตพระนครให้กว้างออกไป ในครั้งนั้นได้มีการขุดคลองเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยาตอนเหนือที...

  อ่านต่อ

  Connection