text-small text-normal text-large |

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Please fix the following errors:

  สมัครสมาชิก

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

  ย่านนางเลิ้ง

  ตลาดโครงการชัยพัฒนาประชาเกษม
  ตลาดโครงการชัยพัฒนาประชาเกษม

         โครงการชัยพัฒนาประชาเกษม (มูลนิธิชัยพัฒนา) สถานที่รวบรวมผลิตผลจากการพัฒนาโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา และโครงการพระราชดำริต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าชุมชน ของกิน ของใช้ที่มีความหลากหลาย โดยมูลนิธิชัยพัฒนาได้จั...

  อ่านต่อ
  คลองผดุงกรุงเกษม
  คลองผดุงกรุงเกษม

         คลองผดุงกรุงเกษม (อังกฤษ: Khlong Phadung Krung Kasem) เป็นคลองรอบพระนครชั้นนอก ขุดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้ขุดเมื่อ พ.ศ. 2394 ทรงพิจารณาเห็นว่าบ้านเมืองเจริญขึ้น ผู้คนก็มากกว่าเมื่อเริ่มสร้างกร...

  อ่านต่อ

  Connection