text-small text-normal text-large |

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Please fix the following errors:

  สมัครสมาชิก

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

  ย่านบางระมาด

  โฮมสเตย์บ้านสว่างจันทร์
  โฮมสเตย์บ้านสว่างจันทร์

  บ้านพักวิถีชุมชน ที่ผู้มาพักจะได้ใช้ชีวิตร่วมกับเจ้าของบ้านประหนึ่งญาติมิตรผู้ที่มาพักจะได้รับรู้ถึงวิถีชีวิตชุมชนที่เรียบง่ายผ่านตัวเจ้าของบ้านพร้อมกับสัมผัสความธรรมชาติของชุมชนในรูปแบบของสังคมชนบทในเมืองหลวง ที่ตั้ง :  ชุมชนวัดจำปา เขต...

  อ่านต่อ
  ศาลเจ้าพ่อจุ้ย
  ศาลเจ้าพ่อจุ้ย

  ศาลเจ้าพ่อจุ้ยเป็นศาลเก่าแก่ประจำชุมชนวัดจำปามากว่า 100 ปี ดังปรากฏชื่อชุมชนว่าชุมชนตรอกศาลเจ้าแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวชุมชนแห่งนี้ อีกทั้งยังมีหลักฐานยืนยันที่ตั้งศาลนับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เสด็จมา ความศรั...

  อ่านต่อ
  วัดอังกุรา (ร้าง)
  วัดอังกุรา (ร้าง)

  วัดอังกูลา (ร้าง) ตั้งอยู่บนถนนแก้วเงินทอง เดิมที่น่าจะเป็นวัดที่มีขอบเขตด้านหน้าจรดคลองบางระมาด สันนิษฐานว่าเสียหายจากคราวเสียกรุงครั้งที่ 2 ปัจจุบันเป็นเพียงศาลาประดิษฐานองค์หลวงพ่อดำ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปหินทราย สร้างตามแบบศิลปะสมัยอยุธยาตอนต้น ช่วงพ...

  อ่านต่อ
  วัดทอง บางระมาด
  วัดทอง บางระมาด

  สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นเมื่อสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น วิหารวัดทองบางระมาดมีความสวยงามลงตัว เป็นงานฝีมือของช่างชั้นดี และร่องรอยความรุ่งเรื่องจะเห็นได้จากศาลาท่าน้ำ ซึ่งเป็นงานสร้างจากช่วงรัชกาลที่ 5 โดยเป็นกระเบื้องจากประเทศอิตาลี วัดแห่งนี้มีหลวงพ่อ...

  อ่านต่อ
  วัดตลิ่งชัน
  วัดตลิ่งชัน

  เป็นวัดเก่าแก่ที่คาดว่าจะสร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย จากสถาปัตยกรรมหลายอย่าง เช่น ใบเสมาเก่าที่ทำขึ้นจากหินทรายแดงและพระพุทธรูปองค์ประธานทรงเครื่องใหญ่ตามแบบนิยมในสมัยอยุธยาตอนปลาย และพระพุทธรูปทรงเครื่องน้อยประทับยืนบนฐานชุกชี 2 องค์ ก็เป็นแบบอยางในสมั...

  อ่านต่อ
  วัดช่างเหล็ก
  วัดช่างเหล็ก

  วัดที่ตั้งอยู่ปากคลองบางระมาด เดิมชื่อว่า “วัดปางเหล็ก” สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. 2523 มีพระอุโบสถที่คาดว่าสร้างในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยสังเกตุจากรูปแบบของหลังคามุงกระเบื้องซ้อนกันสองชั้น หน้าบันทำจากไม้ตกแต่งด้วยลายกนขด เป็นรูปนารายณ์...

  อ่านต่อ
  วัดจำปา
  วัดจำปา

  วัดจำปา เป็นวัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยา ภายในวัดมีโบสถ์เก่าประมาณ 200 กว่าปี สถาปัตยกรรมของตัวโบสถ์เป็นแบบที่นิยมสร้างกันสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เรียกทรงวิลันดา วัดจำปา เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างมีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลมากมายมาย ในวัดมีสิ่งศ...

  อ่านต่อ
  บ้านสองบุตรี
  บ้านสองบุตรี

  บ้านนี้เป็นเสมือนห้องรับแขก ชุมชนเป็นบ้านครึ่งไม้ครึ่งปูนของ คุณทวีศักดิ์ หว่างจันทร์ ประธานชุมชนเกาะศาลเจ้า  ที่สร้างให้กับลูกสาวสองคนเพื่อให้มีความรักในบ้าน และชุมชน ภายในบ้านตกแต่งผ่านการเล่าเรื่องตามมุมห้อง ที่บ่งบอกเรื่องราวการใช้ชีวิตในอดี...

  อ่านต่อ
  บ้านแม่จวบ
  บ้านแม่จวบ

  เป็นบ้านของคุณยายจวบ แอบเนียม อายุ 87 ปี เป็นบ้านเรือนไทย ใต้ถุนสูงอายุกว่า 100 ปี และมีบ้านที่ปลูกสร้างเพิ่มเติมในภาหลัง มีพื้นที่ 6 ไร่ เดิมเป็นสวนส้มเขียวหวาน และละมุด และสวนกระท้อน และสวนมะกรูดตามลำดับ แต่ปัจจุบันไม่ได้ปลุกเพื่อการค้าแล้ว บริเวณส...

  อ่านต่อ
  บ้านเครื่องหอม
  บ้านเครื่องหอม

  บ้านแห่งภูมิปัญญาของการทำเครื่องหอมของชุมชนภายในบ้านมีการตกแต่งเป็นลักษณะพิพิธภัณฑ์ มีการจัดแสดงอุปกรณ์ประเภทต่างๆ ทั้งเปิดพื้นที่ให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งการหยอดแป้งร่ำ แป้งพวง การทำน้ำอบ ที่ตั้ง :    60/7 ถนน บรมราชชนนี แข...

  อ่านต่อ
  พิพิธภัณฑ์คนโบราณบ้านบางระมาด
  พิพิธภัณฑ์คนโบราณบ้านบางระมาด

  เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เกิดจากความตั้งใจของคนในชุมชน ความตั้งใจที่อยากให้ทุกคนในชุมชน วัด บ้านเรือน โรงเรียน เข้ามามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดวิถีชีวิตของชุมชนย่านบางระมาด เพื่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชน ซึ่งจุดเด่นของพิพิธภัณฑ์นี้คือ การนำวัตถุโบราณของย่านบางระ...

  อ่านต่อ
  ตลาดน้ำตลิ่งชัน
  ตลาดน้ำตลิ่งชัน

  ตลาดน้ำตลิ่งชัน เป็นตลาดน้ำใจกลางเมืองกรุง เป็นตลาดน้ำที่ยังคงวิถีชีวิตความเป็นชาวสวนริมคลอง มีพ่อค้าแม่ค้า พายเรือขายอาหาร ผักผลไม้ต่างๆ ทั้งบนโป๊ะและในคลอง เช่น ก๋วยเตี๊ยว ขนมไทย ผลไม้ต่างๆ ฯลฯ บนตัว ตลาดเองอยู่บนบกริมคลองหน้าสำนักงานเขตตลิ่งช...

  อ่านต่อ

  Connection