text-small text-normal text-large |

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Please fix the following errors:

  สมัครสมาชิก

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

  ย่านบ้านบุ

  วัดอมรินทราราม (หลวงพ่อโบสถ์น้อย)
  วัดอมรินทราราม (หลวงพ่อโบสถ์น้อย)

         วัดอมรินทรารามวรวิหาร  สร้างขึ้นประมาณปีพ.ศ.2200 ไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้สร้าง เดิมทีมีชื่อวัดว่า “วัดบางว้าน้อย” ตั้งคู่กับ “วัดบางว้าใหญ่” หรือวัดระฆัง โฆสิตารามในปัจจุบันเป็นวัดที่มีพื้นที่อาณ...

  อ่านต่อ
  วัดสุทธาวาส
  วัดสุทธาวาส

         วัดสุทธาวาส สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2314 ผู้สร้างวัดบางท่านบอกว่า ท้าวทรงกันดารเป็นผู้สร้าง หรืออีกนัยหนึ่งว่า พระสนมดุสิตหรือเจ้าแม่ดุสิต ที่หลบภัยสงครามมาจากกรุงศรีอยุธยาครั้นบ้านเรือนสงบปกติสุขดีแล้ว จึงได้สร้างวัดขึ้น...

  อ่านต่อ
  วัดสุวรรณาราม
  วัดสุวรรณาราม

         วัดสุวรรณาราม (วัดสุวรรณ) เดิมชื่อ วัดทองเป็นวัดสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อวัดทอง ซึ่งถือเป็นวัดสำคัญอีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ต่อมาในสมัยกรุงธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสินก็ทรงใช้บริเวณวัดแห่งนี้เป็นลานประหารชีวิตเชลยพม...

  อ่านต่อ
  วัดดุสิดารามวรวิหาร (วัดดุสิต)
  วัดดุสิดารามวรวิหาร (วัดดุสิต)

         วัดดุสิดารามวรวิหาร (วัดดุสิต) เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เดิมชื่อว่าวัดเสาประโคน ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้ปากคลองบางกอกน้อย เชิงสะพานพระปิ่นเกล้า ฝั่งธนบุรี เป็นวัดโบราณ เดิมชื่อวัดเสาประโคน สมเด็จพระบรมวงศ์เ...

  อ่านต่อ
  สแตนเลสบ้านบุคอลเลคชั่น
  สแตนเลสบ้านบุคอลเลคชั่น

         ของดีสแตนเลส สแตนเลสบ้านบุคลอเลคชั่นเป็นโรงานอีกแห่งที่อยู่ในชุมชนเจ้าของก็เกิดในชุมชนแต่ก่อนเคยผลิตขันลงหินมาดั่งเดิมรุ่นปู่รุ่นพ่อแม่แต่ ด้วยพิษเศษกิจฟองสบู่แตกโรงงานได้ผลกระทบมากด้วยเพราะขันลงหินเป้นสินค้าราคาของข้างสูงแ...

  อ่านต่อ
  โรงงานขันลงหิน เจียม แสงสัจจา
  โรงงานขันลงหิน เจียม แสงสัจจา

         โรงงานขันลงหิน “เจียม แสงสัจจา” ของอาจารย์เมตตา เสลานนท์ (ครูต้อย) ครูศิลป์ของแผ่นดิน ปี 2552 เป็นผู้ดูแลโรงงานขันลงหิน เจียมแสงสัจจา ประเภทเครื่องโลหะ(ขันลงหิน) ซึ่งเป็นโรงงานแห่งเดียวในประเทศไทยและเป็นหนึ่งเดี...

  อ่านต่อ
  ร้านสงวนโอสถ
  ร้านสงวนโอสถ

         ร้านสงวนโอสถ เป็นร้านขายยาที่เก่าแก่ที่ขายยาโบราณอายุกว่า 80 ปี ก่อตั้งโดย หมอหงวน หรือนายสงวน เหล่าตระกูล ที่มีความเชี่ยวชาญในการปรุงยาและคิดค้นตำรายาเองเพื่อใช้รักษาคนไข้ในย่านบ้านบุ ซึ่งปัจจุบันนี้ร้านสงวนโอสถก็ยังมีลูกห...

  อ่านต่อ
  ชุมชนบ้านบุ
  ชุมชนบ้านบุ

         ในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนากรุงเทพฯเป็นเมืองหลวงนั้น พระองค์ทรงพยายามสร้างเมืองให้คล้ายกับกรุงศรีอยุธยา เพื่อฟื้นฟูขวัญและกำลังใจของประชาชน ในส่วนของประชาชนเองก็พยาย...

  อ่านต่อ
  ขันลงหิน
  ขันลงหิน

         ขันลงหินบ้านบุ เป็นเครื่องใช้ที่เป็นโลหะผสมที่ทำด้วยฝีมือการตีโลหะผสมโลหะผสมให้แบนเพื่อขึ้นรูปทรงขันแล้วขัดผิวให้เรียบเกลี้ยงด้วยหิน จึงเรียกว่า “ขันลงหิน” ซึ่งมีการสืบทอดภูมิปัญญาการช่างมาจากสมัยกรุงศรีอยุธยาที...

  อ่านต่อ
  โรงรถจักรธนบุรี
  โรงรถจักรธนบุรี

         โรงรถจักรธนบุรี อยู่ในบริเวณใกล้เคียง กับ สถานีรถไฟบางกอกน้อย เดิม หรือเรียกว่า สถานีรถไฟหลวงบางกอกน้อย ซึ่งมีลักษณะสถานี เป็นทรงบ้านชั้นเดียว มีไม้ทำรั้วกั้นล้อมรอบ สร้างในปี พ.ศ.2444  ปัจจุบันยังเป็นสถานที่ซ่อมบำรุงร...

  อ่านต่อ
  พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน
  พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน

         พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน อดีตเป็นสถานีรถไฟธนบุรี พื้นที่แห่งนี้ได้รวบรวมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตของชุมชนบางกอกน้อยที่เคยเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลัง พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้จัดตั้งขึ้นภายใต้โครงการ “สถาบันการแพทย์สยามินทรา...

  อ่านต่อ
  พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชนตรอกข้าวเม่า
  พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชนตรอกข้าวเม่า

         พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชนตรอกข้าวเม่า ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2554 โดยความร่วมมือของเจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส  ประชาคมตรอกข้าวเม่า  และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  ที่เห็นคุณค่าและความสำคัญของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นย่านนี้ จึง...

  อ่านต่อ

  Connection