text-small text-normal text-large |

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Please fix the following errors:

  สมัครสมาชิก

  ท่องเที่ยววิถีชุมชน

  ท่องเที่ยววิถีชุมชน (7 ย่าน ในประวัติศาสตร์ กทม.)

  ศาลกรมหลวงชุมพร
  ศาลกรมหลวงชุมพร

          ศาลกรมหลวงชุมพร ศาลเจ้าประจำตลาดนางเลิ้ง ถนนนครสวรรค์ กรุงเทพฯ เป็นศาลอีกแห่งหนึ่งของ “เสด็จเตี่ย” กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ถือว่ามีความใกล้ชิดกับกรมหลวงชุมพรฯ มากกว่าศาลอื่นๆ เพราะวังเก่าของท่าน ก็อยู่เยื้องข...

  อ่านต่อ
  วัดโสมนัสวิหาร
  วัดโสมนัสวิหาร

          วัดโสมนัสราชวรวิหาร หรือ วัดโสมนัสวิหาร ( Wat Somanas Rajavaravihara ) สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ใช้ศิลปะสถาปัตยกรรมแบบไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ภายในอุโบสถและพระวิหารมีภาพจิตกรรฝาผนังอันงดงาม มีคลอ...

  อ่านต่อ
  วัดสุนทรธรรมทาน (วัดแค)
  วัดสุนทรธรรมทาน (วัดแค)

          วัดสุนทรธรรมทาน หรือ วัดแคนางเลิ้ง เพี้ยนมาจากคำว่า “วัดแค่” ตามสำเนียงชาวใต้ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณนั้น จากหลักฐานปรากฏเคยเรียก “วัดสนามกระบือ” ตามตำบลเดิมของวัดที่ตั้งอยู่ ณ ตำบล สนามควาย ต่อมา...

  อ่านต่อ
  วิทยาลัยช่างศิลป์
  วิทยาลัยช่างศิลป์

  วิทยาลัยช่างศิลป์ College of Fine Arts cfa.bpi.ac.th สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม สอนศิลปะไทยประเพณี และ ศิลปะร่วมสมัย ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส.  ที่ตั้ง  เลขที่ 60 ถนนหลวงพรต แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ...

  อ่านต่อ
  โรงหนังเฉลิมธานี
  โรงหนังเฉลิมธานี

          โรงหนังเฉลิมธานี เป็นอาคารที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่เปิดฉายภาพยนตร์ครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2461โดยบริษัทภาพยนตร์พัฒนากร เมื่อแรกเปิดกิจการใช้ชื่อว่า โรงหนังนางเลิ้ง ต่อมาในปี พ.ศ.2462บริษัทภาพยนตร์พัฒนากรได...

  อ่านต่อ
  ร้านนางเลิ้งอาร์ต
  ร้านนางเลิ้งอาร์ต

          ร้านนางเลิ้งอาร์ต จากจุดเริ่มต้นของร้านถ่ายภาพเล็กๆ นางเลิ้งอ๊าร์ตได้พบการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญ เมื่อศิลปะตะวันตกเริ่มแพร่ขยายเข้ามาสู่ไทย เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 5) เสด็จประพาสยุโรปบ่อยคร...

  อ่านต่อ
  โรงเรียนศึกษาพัฒนา
  โรงเรียนศึกษาพัฒนา

  โรงเรียนศึกษาพัฒนา เป็นโรงเรียนเล็ก ๆ ที่อยู่ในเขต ลาดกระบังเพื่อให้เด็ก ๆ ในชุมชนได้เรียนหนังสือภายในโรงเรียน มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ซึ่งทั้งโรงเรียน มีนักเรียนอยู่แค่ประมาณ 85 คนเท่านั้น และห้องสมุดก็ยังขาดแคลนหนังสือ และ อุปกรณ์...

  อ่านต่อ
  บ้านศิลปะ หรือ บ้านนางเลิ้ง
  บ้านศิลปะ หรือ บ้านนางเลิ้ง

          บ้านนางเลิ้ง เป็นบ้านหลังเล็กๆ ในชุมชนนางเลิ้งที่ก่อตั้งขึ้นโดยคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดให้บ้านหลังนี้เป็นที่วิ่งเล่นของเด็กๆ ในชุมชน โดยมีคุณครูกันยา ทิพโยสถ ผู้ที่เติบโตและคลุกคลีกับละครชาตรีมาตั้งแต่เด็ก เป็นครูผู้สอนละครช...

  อ่านต่อ
  บ้านพระยาสุริยานุวัตร
  บ้านพระยาสุริยานุวัตร

          บ้านสุริยานุวัตร ซึ่งในปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์เป็นโบราณสถานแห่งชาตินั้น มีประวัติความเป็นมาที่กล่าวได้ว่า เป็นส่วนหนึ่งของตำนานด้านการเศรษฐศาสตร์ของไทย เพราะสถานที่แห่งนี้คือบ้านของ มหาอำมาตย์เอก พระยาสุริยานุวัตร นามเดิ...

  อ่านต่อ
  โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์
  โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์

  โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ก่อตั้งโดย คุณครูเชิด คชเสนี และ คุณสงวน คชเสนี เปิดทำการสอนวันแรก เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2497 มีนักเรียนมาเข้าเรียน 260 คน โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ มีขนาดเนื้อที่ 5 ไร่ ได้เช่าที่ดินราชพัสดุจากกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลังโดยโรงเ...

  อ่านต่อ
  มัสยิดฮารูณ
  มัสยิดฮารูณ

            มัสยิดฮารูณ (Haroon Mosque) สร้างขึ้นโดย โต๊ะฮารูณ บาฟาเดน ชาวเมืองปนเจอะนะ ประทศอินโดนีเซีย ที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย ณ บริเวณ หมู่บ้านต้นสำโรง ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆ แห่งหนึ่งในอำเภอบางรักตั้งแต่ต้นรั...

  อ่านต่อ
  สามัคคีสำราญ ตีนพานหัวเข้
  สามัคคีสำราญ ตีนพานหัวเข้

  เป็นอีกหนึ่งร้านกาแฟในตลาดเก่าหัวตะเข้ ที่มีสไตล์ ถึงแม้จะเป็นแค่ร้านเล็กๆ ร้านอยู่ติดกับสะพานเลย ข้ามสะพานลงมาร้านจะอยู่ขวามือ ขายพวกเครื่องดื่ม กาแฟโบราณ   ที่ตั้ง ตีนสะพานหัวตะเข้ชุมชนหลวงพรต-ท่านเลี่ยม ซอย ลาดกระบัง17 แขวง-เขต ลาดกร...

  อ่านต่อ

  Connection