text-small text-normal text-large |

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Please fix the following errors:

  สมัครสมาชิก

  ท่องเที่ยววิถีชุมชน

  ท่องเที่ยววิถีชุมชน (7 ย่าน ในประวัติศาสตร์ กทม.)

  โลหะปราสาท วัดราชนัดดารามวรวิหาร
  โลหะปราสาท วัดราชนัดดารามวรวิหาร

            ตามที่บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่า โลหะปราสาทคืออาคารหลายชั้น มีหลังคาทำด้วยโลหะ โดยมีอีกสองแห่งที่เคยปรากฏในโลกคือ ที่กรุงสาวัตถีประเทศอินเดีย และที่กรุงอนุราธปุระ ประเทศศรีลังกา ซึ่งทั้งสองแห่งนั้น ชำรุดสูญสลายลงไป...

  อ่านต่อ
  บ้านดุริยประณีต
  บ้านดุริยประณีต

         บ้านดุริยประณีต หรือบ้านบางลำพู ชื่อเรียกสำนักดนตรีเก่าแก่ ก่อตั้งโดยครูศุข ดุริยประณีต ซึ่งเคยรับราชการเป็นนักดนตรีในคณะละครของเจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ (ม.ร.ว.หลาน กุญชร) สังกัดกรมโขน ก่อนที่จะมาตั้งวงดนตรีไทยของตนเองใช...

  อ่านต่อ
  คลองประเวศบุรีรมย์
  คลองประเวศบุรีรมย์

  คลองประเวศบุรีรมย์ (อังกฤษ: Khlong Prawet Buri Rom) เป็นคลองขุดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ให้ขุดต่อจากคลองพระโขนงไปเชื่อมกับ แม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เรียกคลองที่ขุดต่อออกไปว่า "คลองประเวศบุรี...

  อ่านต่อ
  พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชนตรอกข้าวเม่า
  พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชนตรอกข้าวเม่า

         พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชนตรอกข้าวเม่า ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2554 โดยความร่วมมือของเจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส  ประชาคมตรอกข้าวเม่า  และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  ที่เห็นคุณค่าและความสำคัญของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นย่านนี้ จึง...

  อ่านต่อ
  บ้านเครื่องหอม
  บ้านเครื่องหอม

  บ้านแห่งภูมิปัญญาของการทำเครื่องหอมของชุมชนภายในบ้านมีการตกแต่งเป็นลักษณะพิพิธภัณฑ์ มีการจัดแสดงอุปกรณ์ประเภทต่างๆ ทั้งเปิดพื้นที่ให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งการหยอดแป้งร่ำ แป้งพวง การทำน้ำอบ ที่ตั้ง :    60/7 ถนน บรมราชชนนี แข...

  อ่านต่อ
  เทวสถานโบสถ์พราหมณ์
  เทวสถานโบสถ์พราหมณ์

           เทวสถาน (โบสถ์พราหมณ์) ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๒๖๘ ถนนบ้านดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๐๐ พระบาทสมเด็จรามาธิบดี ศรีสินทรมหาจักรีบรมนาถพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง...

  อ่านต่อ
  ถนนสิบสามห้าง
  ถนนสิบสามห้าง

         ชื่อ “สิบสามห้าง” มาจากย่านการค้าเก่าแก่ในช่วงศตวรรษที่ 24 บริเวณแห่งนี้เคยเป็นคลองการค้าสมาคมของพ่อค้าชาวจีน จากเมืองตังเกี๋ย มณฑลกวางตุ้ง ที่เคยมีห้างร้านอยู่ที่จีนทั้งหมด 13 ห้าง เมื่อมาตั้งรกรากที่ไทยและได้ส...

  อ่านต่อ
  ตลาดไร้คาน
  ตลาดไร้คาน

         ตลาดไร้คาน หรือ ตลาดวังทอง หรืออีกชื่อหนึ่ง ตลาดสุวรรณาราม ตลาดแห่งนี้มีอายุรวมกว่า100ปี เป็นตลาดโบราณตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6 ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการค้าขายของชุมชนบ้านบุ ความโดดเด่นของตลาดแห่งนี้คือรูปแบบสถาปัตยกรรมของตัวอาค...

  อ่านต่อ
  พิพิธภัณฑ์คนโบราณบ้านบางระมาด
  พิพิธภัณฑ์คนโบราณบ้านบางระมาด

  เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เกิดจากความตั้งใจของคนในชุมชน ความตั้งใจที่อยากให้ทุกคนในชุมชน วัด บ้านเรือน โรงเรียน เข้ามามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดวิถีชีวิตของชุมชนย่านบางระมาด เพื่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชน ซึ่งจุดเด่นของพิพิธภัณฑ์นี้คือ การนำวัตถุโบราณของย่านบางระ...

  อ่านต่อ
  ร้านเครื่องสังฆภัณฑ์ ถ.บำรุงเมือง
  ร้านเครื่องสังฆภัณฑ์ ถ.บำรุงเมือง

            สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ฯ ทรงมุ่งทำนุบำรุง กรุงรัตนโกสินทร์ให้เหมือนกับกรุงศรีอยุธยา โปรดเกล้า ฯให้สร้างวัดสุทัศน์เทพวรารามขึ้น กำหนดเป็นกึ่งกลางพระนครให้สูงเท่าวัดพนัญเชิง นอกจากนั้นยังมีการสร้างเทวสถา...

  อ่านต่อ
  ถนนรามบุตรี
  ถนนรามบุตรี

         ถนนรามบุตรี หรือ ซอย: (Thanon Ram Buttri, Soi Ram Buttri) เป็นถนนขนาดเล็กสายหนึ่งลักษณะรามบุตรี ในย่านบางลำพู พื้นที่แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นถนนที่แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกเชื่อมระหว่างถนนสิบสามห้าง กับถน...

  อ่านต่อ
  คลองผดุงกรุงเกษม
  คลองผดุงกรุงเกษม

         คลองผดุงกรุงเกษม (อังกฤษ: Khlong Phadung Krung Kasem) เป็นคลองรอบพระนครชั้นนอก ขุดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้ขุดเมื่อ พ.ศ. 2394 ทรงพิจารณาเห็นว่าบ้านเมืองเจริญขึ้น ผู้คนก็มากกว่าเมื่อเริ่มสร้างกร...

  อ่านต่อ

  Connection