text-small text-normal text-large |

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Please fix the following errors:

  สมัครสมาชิก

  ท่องเที่ยววิถีชุมชน

  ท่องเที่ยววิถีชุมชน (7 ย่าน ในประวัติศาสตร์ กทม.)

  ชุมชนตรอกเขียนนิวาสน์ - ตรอกไก่แจ้
  ชุมชนตรอกเขียนนิวาสน์ - ตรอกไก่แจ้

         ศิลปะการแสดง โขน ละครไทย เป็นนาฏศิลปไทยที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา มีรูปแบบการแสดงที่มีลักษณะแบบแผนเฉพาะและกำหนดเป็นจารีตในการแสดง โดยเฉพาะเครื่องแต่งกายที่เลียนแบบมาจากเครื่องต้น หรือเครื่องทรงพระมหากษัตริย์ อันมีอ...

  อ่านต่อ
  ชุมชนวังกรมพระสมมตอมรพันธ์
  ชุมชนวังกรมพระสมมตอมรพันธ์

            ชุมชนวังกรมพระสมมตอมรพันธ์ มีเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ ที่ดินส่วนใหญ่เดิมเป็นบริเวณวังของกรมพระสมมตอมรพันธ์ ท่านได้สร้างห้องแถวขึ้นเพื่อให้เป็นที่อยู่ของบริวารที่รับใช้อยู่ในวังได้อยู่อาศัย ต่อมาเมื่อกรมพระสมมตอมรพันธ์สิ...

  อ่านต่อ
  คลองบางลำพู
  คลองบางลำพู

         คลองบางลำพู ความเป็นมาของคลองสายนี้เริ่มขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เมื่อพระองค์โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระบรมมหาราชวังและขยายอาณาเขตพระนครให้กว้างออกไป ในครั้งนั้นได้มีการขุดคลองเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยาตอนเหนือที...

  อ่านต่อ
  ตลาดน้ำตลิ่งชัน
  ตลาดน้ำตลิ่งชัน

  ตลาดน้ำตลิ่งชัน เป็นตลาดน้ำใจกลางเมืองกรุง เป็นตลาดน้ำที่ยังคงวิถีชีวิตความเป็นชาวสวนริมคลอง มีพ่อค้าแม่ค้า พายเรือขายอาหาร ผักผลไม้ต่างๆ ทั้งบนโป๊ะและในคลอง เช่น ก๋วยเตี๊ยว ขนมไทย ผลไม้ต่างๆ ฯลฯ บนตัว ตลาดเองอยู่บนบกริมคลองหน้าสำนักงานเขตตลิ่งช...

  อ่านต่อ
  กลุ่มคนรักหัวตะเข้
  กลุ่มคนรักหัวตะเข้

  ย่านหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เป็นย่านที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน ชุมชนหลวงพรต-ท่านเลี่ยม-ตลาดเก่าหัวตะเข้ ถือเป็นชุมชนที่มีความเก่าแก่ตั้งอยู่บนที่ดินของโรงเรียนพรตพิทยพยัต ซึ่งคุณหญิงเลี่ยม บุนนาค ภรรยาหลวงพรต-พิทยพยัต ได้บริจาคให้แก่กระทร...

  อ่านต่อ
  ชุมชนบ้านบาตร
  ชุมชนบ้านบาตร

            ชาวชุมชนแห่งนี้มีความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เมื่อครั้งกรุงเก่าก็มีชุมชนที่ประกอบอาชีพทำบาตรอยู่เช่นกัน และเมื่อมีการย้ายแผ่นดินใหม่มายังกรุงรัตนโกสินทร์ มีการกวาดต้อนประชาชนลงมาตั้งถิ่นฐานที่ราชธานีใหม...

  อ่านต่อ
  พิพิธบางลำพู
  พิพิธบางลำพู

         พิพิธบางลำพู (อังกฤษ ; Pipit Banglamphu) เป็นศูนย์การเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมชุมชนตั้งอยู่ใกล้กับป้อมพระสุเมรุ ถนนพระสุเมรุ ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ พิพิธบางลำพูสร้า...

  อ่านต่อ
  ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน
  ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน

  ตลาดน้ำสองคลองตลิ่งชัน หรือเรียกกันติดปากว่า "คลองชักพระ" มีความสวยสดงดงาม มีอากาศบริสุทธิ์ ภาพโดยรวมของสถานที่แห่งนี้เป็นตลาดกึ่งชนบท ที่ผสมผสานวิถีชีวิตริมน้ำของชาวบ้านกับธรรมชาติชาว บ้านเก็บพืชผัก ผลไม้ จากไร่สวนมาขายทำให้ผลผลิตที่ว...

  อ่านต่อ
  ป้อมพระสุเมร
  ป้อมพระสุเมร

         ป้อมพระสุเมรุ ตั้งอยู่บริเวณสวนสันติชัยปราการ ปลายถนนพระอาทิตย์เชื่อมถนนพระสุเมรุตามชื่อของป้อมฯ อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็น 1 ใน 2 ป้อมปราการสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ที่ยังเหลืออยู่ของฝั่งพระน...

  อ่านต่อ
  บํารุงชาติสาสนายาไทย
  บํารุงชาติสาสนายาไทย

           บำรุงชาติสาสนายาไทย หรือ บ้านหมอหวาน อาคารเก่าแก่สไตล์โคโลเนียล ย่านเสาชิงช้า เป็นมรดกจากนายหวาน รอดม่วง แพทย์แผนโบราณ ในสมัยรัชกาลที่ 5-8 โดยบ้านหลังนี้ได้ตกทอดสู่ทายาทรุ่นเหลน และยังคงทำหน้าที่เป็นทั...

  อ่านต่อ
  คลองบางกอกน้อย
  คลองบางกอกน้อย

            คลองบางกอกน้อยเริ่มต้นตั้งแต่แม่น้ำเจ้าพระยาทางเหนือของสถานีรถไฟธนบุรี ไหลขึ้นไปบรรจบคลองชักพระ (คลองบางขุนศรี) และคลองลัดบางกรวย ตรงข้ามวัดสุวรรณคีรี มีความกว้างมากถึง 40 เมตร และยาว 3.3 กิโลเมตร คณะรัฐมนตรีมีมติให...

  อ่านต่อ
  ตลาดน้ำคลองลัดมะยม
  ตลาดน้ำคลองลัดมะยม

  ตลาดน้ำคลองลัดมะยม ตั้งอยู่ในเขตตลิ่งชัน  เป็นตลาดน้ำที่เกิดจากรวมตัวของชาวบ้านชุมชนริมคลองลัดมะยม แต่เดิมเป็นตลาดริมน้ำเล็กๆ พอให้ ชาวบ้านได้จับจ่ายใช้สอยหรือแลกเปลี่ยนข้าวของกัน มายุคหนึ่งที่การคมนาคมทางถนนมีมากขึ้น มีรถยนต์วิ่งผ่านไปมา ท...

  อ่านต่อ

  Connection