ศาลาเฉลิมกรุง

        ศาลาเฉลิมกรุงได้ชื่อว่าเป็นโรงมหรสพแห่งแรกในเอเชียที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ซึ่งเป็นสิ่งทันสมัยในยุค ศาลาเฉลิมกรุงมิใช่เป็นเพียงโรงภาพยนตร์โรงหนึ่งเท่านั้น แต่ยังมีประวัติความเป็นมาเกี่ยวพันกับความรุ่งเรืองของ กรุงเทพมหานคร อีกทั้งยังเป็นตัวแทนความเฟื่องฟูของ วงการภาพยนตร์ ของประเทศในอดีตที่ผ่านมาด้วย ปัจจุบันศาลาเฉลิมกรุง เป็นสถานที่จัดงานแสดงคอนเสิร์ต ชมสุดยอดศิลปะการแสดงชั้นสูง โขน ศาลาเฉลิมกรุง ถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตงดงาม ตระการตาและถูกต้องตามขนบจารีตแบบแผน

ที่ตั้ง : ศาลาเฉลิมกรุง ถ.เจริญกรุง กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 02 222 0434
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทาง สาย : 1, 6, 12, 25, 43, 48, 507, 508
วันเวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์ – อาทิตย์ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 9.00 น. – 18.00 น.
ค่าเข้าชม : ราคาบัตรตามงานที่จัดแสดง