เดอะมอลล์

        (The Mall) เป็นศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าในประเทศไทย โดยมีเจ้าของ คือบริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด มีทั้งโรงภาพยนตร์ เครื่องเล่นเกม ร้านอาหาร ศูนย์ไอที  ร้านทอง สวนน้ำ ร้านหนังสือ ฯลฯอย่างครบครัน นับว่าเป็นศูนย์การค้าครบวงจร รวมถึงมี THE MALL CONVENTION CENTER เป็นฮอลล์อเนกประสงค์ขนาดใหญ่ไว้สำหรับจัดงานแสดงใหญ่ๆ หรือคอนเสิร์ตระดับนานาชาติ

https://www.themall.co.th/