เสาชิงช้า

          ตั้งอยู่ด้านหน้าวัดสุทัศน์ฯ รัชกาลที่ 1 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเสาชิงช้าขึ้นในปี พ.ศ. 2327 เดิมเคยตั้งอยู่ด้านหน้าเทวสถานโบสถ์พราหม์ เพื่อใช้สำหรับประกอบพิธีโล้ชิงช้าใน พระราชพิธีตรียัมพวาย ตรีปวาย ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และได้ยกเลิกไปในสมัยรัชกาลที่ 7 ปัจจุบันการประกอบพระราชพิธีนี้จะกระทำเป็นการภายในเทวสถานเท่านั้น สำหรับเสาชิงช้าที่ได้เห็นในปัจจุบันนั้นเป็นเสาต้นใหม่ วัสดุหลักทำจากไม้สักทองจากเมืองแพร่ จำนวน 6 ต้น โดยกรุงเทพมหานครได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีฉลองเสาชิงช้าอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2550 ปัจจุบันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร

ตั้งอยู่ที่: แขวงวัดราชบพิธ, แขวงเสาชิงช้า และแขวงสำราญราษฎร์
เวลาทำการ: เปิด 24 ชั่วโมง
การเดินทาง: รถโดยสารประจำทาง สาย : 12, 42
ค่าเข้าชม: ไม่เสียค่าเข้าชม