ป้อมพระสุเมรุ

         เป็นป้อมปราการที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 เพื่อป้องกันพระนคร ป้อมพระสุเมรุเป็น 1 ใน 2 ป้อมที่ยังคงเหลืออยู่จากการถูกรื้อถอนเมื่อป้อมปราการทั้ง 14 ป้อมหมดความจำเป็นในการใช้งานลง ป้อมพระสุเมรุมีเชิงเทียน ช่องยิงปืน ห้องเก็บกระสุนดินดำ และอาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ประมาณปี 2524 กรมศิลปากรได้ซ่อมแซมบูรณะตามรูปแบบเดิมจากภาพถ่ายในสมัยรัชกาลที่ 5 และยังปรับปรุงบริเวณโดยรอบให้เป็นสวนสาธารณะโดยให้ชื่อว่าสวนสันติชัยปราการ

ที่ตั้ง : ถนนพระอาทิตย์ แขวงบางลำพู เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ :  -
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทางสาย : 3, 6, 9, 15, 19, 30, 32, 33, 39, 53,64, 65, 68, 82, ปอ.506
  เรือด่วนเจ้าพระยา : ท่าพระอาทิตย์
วันเวลาเปิด-ปิด : เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 21.00 น.
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม