ป้อมวิไชยประสิทธิ์

        เดิมเรียกว่า "ป้อมวิไชยเยนทร์" สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อใช้เป็นป้อมปราการของเมืองบางกอก อันเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญ เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี ได้ทรงสร้างพระราชวังขึ้นบริเวณปากคลองบางกอกใหญ่ พร้อมกับปรับปรุงป้อมแห่งนี้และพระราชทานชื่อว่า "ป้อมวิไชยประสิทธิ์" ปัจจุบันป้อมนี้ใช้เป็นที่ยิงสลุต ในพระราชพิธีสำคัญต่างๆ และติดตั้งเสาธง เพื่อชักธงราชนาวีและธงผู้บัญชาการทหารเรือ

 

เวลาทำการ: วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.
ที่ตั้ง: ภายในกองบัญชาการกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์
การเดินทาง:

รถโดยสารประจำทาง สาย : 40, 57, 149, 177

 

เรือด่วนเจ้าพระยา : ท่าราชินี, ท่าวัดอรุณราชวรารามฯ

 

เรือข้ามฟาก : ท่าเตียน – ท่าวัดอรุณราชวรารามฯ, ท่าปากคลองตลาด – ท่าวัดกัลยาณมิตรฯ