ป้อมป้องปัจจามิตร

        ป้อมสำคัญที่เคยใช้ป้องกันข้าศึกมาแล้วในอดีต ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการใช้ป้อมป้องปัจจามิตรเป็นสถานที่ตั้งเสาธงแจ้งข่าวสาร เมื่อมีเรือสินค้าเข้า และออกพระนคร ที่บริเวณปากคลองสาน ในสมัยราชกาลที่ 6 มีการย้ายเสาธงเหล็กจากป้อมเผด็จดัสกรภายในพระบรมมหาราชวัง มาไว้อยู่ที่ป้อมแห่งนี้ แต่เมื่อได้เลิกใช้เสาธงสัญญาณนี้แล้ว จึงได้แจ้งต่อกรมศิลปากรว่าจะรื้อออก แต่กรมศิลปากรเห็นว่า ควรจะอนุรักษ์ไว้เป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทย ปัจจุบันป้อมป้องปัจจามิตรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานตั้งแต่ปี พ.ศ.2492

 

ที่ตั้ง: ถนนลาดหญ้า ซอย 21
การเดินทาง:

รถโดยสารประจำทางสาย : 3, 6, 84, 84ก, 89, 105, 111, 120, 149, 164, 167,173,177

 

เรือด่วนเจ้าพระยา : ท่าสี่พระยา

 

เรือข้ามฟาก : ท่าสี่พระยา – ท่าคลองสาน