พระที่นั่งวิมานเมฆ

        พระราชวังดุสิตตั้งอยู่หลังพระที่นั่งอนันตสมาคม ภายในพระราชวังมีหมู่พระตำหนัก และพระที่นั่งต่างๆ โดยในหมู่พระตำหนักนี้ มีพระที่นั่งที่มีความสวยงาม สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลัง คือ พระที่นั่งวิมานเมฆ ซึ่งเดิมตั้งอยู่ที่เกาะสีชัง สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 และได้ชะลอมาไว้ ณ สถานที่ตั้งปัจจุบัน พระที่นั่งองค์นี้ เป็นอาคารแบบวิกตอเรีย ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมยุโรป ผสมกับไทยประยุกต์ แบ่งเป็นห้องชุดต่างๆ 5 สีด้วยกัน คือสีฟ้า เขียว ชมพู งาช้าง และสีลูกพีช (ชมพูอมส้ม) แต่ละห้องจะจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ของรัชกาลที่ 5 รวมถึงเจ้านายชั้นสูง ส่วนชั้นสองเป็นห้องทรงงานของรัชกาลที่ 5 และห้องบนชั้นสามจะเป็นห้องบรรทม

 

ที่ตั้ง :

ถนนราชวิถี เขตดุสิต แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์ : 02-628-6300
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทาง สาย 28, 70, 108, 515, 539  
วันเวลาเปิด-ปิด :

วันอังคาร - อาทิตย์  เวลา 09.30 -16.00 น. ยกเว้นวันหยุดสำคัญประจำปีแต่เนื่องจากพระที่นั่งทรุดโทรมมาก จึง

 

ได้ปิดทำการบำรุงซ่อมแซมพระที่นั่งตั้งแต่ 21 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป และยังไม่มีกำหนดเปิดให้เข้า

ค่าเข้าชม : ผู้ใหญ่ 75 บาท , เด็ก นิสิต นักศึกษา และพระสงฆ์ 20 บาท , ชาวต่างชาติ 100 บาท