พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

        พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ถือว่าเป็นพระที่นั่งองค์ประธานของพระที่นั่งทั้งหมู่ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่ช่วงยุคต้นรัตนโกสินทร์ ซึ่งรัชกาลที่ 1 หรือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้น บนพื้นที่ที่เคยเป็นที่ตั้งของพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาท ซึ่งถูกฟ้าผ่าไหม้จนหมด จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สร้างมหาปราสาทขึ้นใหม่บนพื้นที่เดิม นามว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

 

ที่ตั้ง :

202 ถนน มหาราช แขวง พระบรมมหาราชวัง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 (ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลางพระบรมมหาราชวัง)

โทรศัพท์ : 02-623-5500
การเดินทาง :

รถโดยสารประจำทาง สาย : 1 , 3 , 9 , 15 , 25, 30 , 32 , 33 , 43 , 44 , 47 , 53 , 59, 64 , 80 , 82 , 

 

91 , 203 , 503 , 508 , 512

วันเวลาเปิด-ปิด : เปิดเฉพาะในพระราชพิธีสำคัญต่าง ๆ
ค่าเข้าชม : สำหรับคนไทยไม่เสียค่าเข้าชม และ สำหรับคนต่างชาติจะเสียค่าเข้าชม 500 บาท