บ้านเจ้าพระยา หรือ วังพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าคำรบ

        เป็นอาคารเก่าแก่ที่มีรูปแบบอาคารของตะวันตกสร้างเป็นเรือนแถวปูน นอกจากประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วยังคงความงามทางสถาปัตยกรรมไว้ได้จนถึงปัจจุบัน บ้านเจ้าพระยาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอาคารอนุรักษ์จากกรมศิลปากร และถูกผลักดันให้เป็นศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมและการเรียนรู้อีกแห่ง  โดยในอดีตบ้านเจ้าพระยา นอกจากจะเคยเป็นวังของพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านวรัตน์ กรมหมื่นสถิตยธำรงสวัสดิ์ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้ว ยังเคยเป็นที่พักของนายช่างชาวอิตาเลี่ยนผู้ควบคุมการก่อสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคม และเคยเป็นอาคารที่ทำการของพรรคประชาธิปัตย์ระหว่างปี 2518-2519 รวมถึงเคยเป็นที่ทำการของศาลรัฐธรรมนูญด้วยในระยะเวลาหนึ่ง

 

ที่ตั้ง : ถนนพระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ติดกับสวนสันติชัยปราการ
โทรศัพท์ : 02-833-1708
การเดินทาง :

รถโดยสารประจำทาง สาย : 9, 30, 32, 33, 43, 51, 65

 

เรือด่วนเจ้าพระยา : ท่าพระอาทิตย์

ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม