วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

        เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกและเป็นวัดประจำรัชกาลที่1 แห่งราชวงศ์จักรี หรือเรียกกันทั่วไปว่า "วัดโพธิ์" สถาปนาจากวัดโพธารามวัดเก่าแก่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาให้เป็นวัดหลวงข้างพระบรมมหาราชวัง พร้อมกับอัญเชิญพระพุทธเทวปฏิมากร ซึ่งมีพุทธลักษณะอันงดงามหาได้ยาก ประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถ อีกทั้งยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์วัดโพธิ์ หรือเรียกกันว่าพระนอนวัดโพธิ์ เป็นพระนอนที่มีขนาดยาวเป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย นอกจากเป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญแล้ว ยังมีปฏิมากรรม "ยักษ์วัดโพธิ์" ที่เป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของวัด สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งของวัดคือการเป็นโรงเรียนแพทย์แผนโบราณและอายุรเวทวัดโพธิ์ ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน โดยที่นิยมและแพร่หลายทั้งในหมู่ชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคือ"ตำราแบบนวดฉบับหลวง”

ที่ตั้ง : หลังพระบรมมหาราชวัง ถนนสนามไชย แขวงพระราชวัง เขตพระนคร
วันเวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน เวลา 08.00 - 17.00 น.
การเดินทาง :  

รถโดยสารประจำทาง สาย : 1, 3, 6, 9, 12, 25, 43, 44, 47, 53, 60, 82, 91,123, 501, 508

 

เรือด่วนเจ้าพระยา : ท่าวังหลัง, ท่าเตียน

ค่าเข้าชม :  ชาวต่างชาติ 100 บาท, สำหรับชาวไทยไม่เสียค่าเข้าชม
การแต่งกาย : โปรดแต่งกายสุภาพ ห้ามสวมใส่กางเกงขาสั้น กางเกงยีนส์ขาดๆ ส่วนกระโปรงควรเลยเข่าลงมา ส่วนรองเท้าควรเป็นรองเท้าสุภาพหรือหุ้มส้น