วัดชนะสงคราม

          เป็นวัดเก่าสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อ “วัดกลางนา” เนื่องจากมีทุ่งนาล้อมรอบ เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งบรมราชจักรีวงศ์ ทรงย้ายราชธานีจากฝั่งกรุงธนบุรีมาฝั่งพระนครและทรงสร้างพระบรมมหาราชวังขึ้น ในช่วงนั้นยังมีศึกสงครามอยู่ พระองค์โปรดฯ ให้สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ซึ่งเป็นแม่ทัพสำคัญ รวบรวมชาวมอญมาเป็น กองกำลังในการรบกับข้าศึก ให้ชาวมอญตั้งถิ่นฐานใกล้บริเวณวัดกลางนา และให้พระสงฆ์มอญมาอยู่จำพรรษาที่วัดนี้ ชาวบ้านจึงเรียกวัดนี้

ที่ตั้ง : 77 ถนนจักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ :  0-2281-8244, 0-2218-5056
วันเวลาเปิด-ปิด : ทุกวันเวลา 05.00-20.00 น. อุโบสถ 06.00-18.00 น.
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทางสาย : 3, 6, 9, 15, 30, 32, 33, 53, 64, 65,82, 524
  เรือด่วนเจ้าพระยา: ท่าพระอาทิตย์
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม