วัดราชนัดดาราม วรวิหาร

          วัดราชนัดดารามวรวิหาร เป็นพระอารามชั้นตรีชนิดวรวิหาร สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ภายในอุโบสถประดิษฐานพระพุทธปฏิมาประธานปางมารวิชัย นอกจากนี้มีสิ่งหนึ่งที่ถือเป็นจุดเด่นของวัดราชนัดดาราม ก็คือ "โลหะปราสาท" นับเป็นหนึ่งในสามแห่งของโลก และเป็นแห่งเดียวที่ยังคงเหลืออย่างสมบูรณ์ ภายในโลหะปราสาทมีบันไดเวียนอยู่ตรงกลาง เพื่อให้ขึ้นไปชมด้านบนได้ในมุม 360 องศา จะเห็นวิวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ รวมทั้งยังมีภาพสมัยโบราณให้ดูเทียบกับวิวปัจจุบัน และบนยอดปราสาทชั้นที่ 7 ยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุอีกด้วย

ที่ตั้ง : เลขที่ 70 ถนนมหาไชย แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ :  0 - 2221 - 0903
การเดินทาง: เรือด่วนเจ้าพระยา : ท่าช้าง
  รถโดยสารประจำทางสาย : 2, 12, 15, 35, 44, 47, 56, 59, 70, 79,157, 159, 169, 171, 174, 183, 201, 503, 509, 511, 512, 556
วันเวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน เวลา 09.00 - 17.00 น.
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม ส่วนบริเวณโลหะปราสาทมีค่าเข้าชมสำหรับชาวต่างชาติคน ละ 20 บาท