วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

           เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 4 เป็นพระอารามหลวงที่มีขนาดเล็กกะทัดรัดที่มีมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมอันล้ำค่า โดยเฉพาะภายในพระวิหารหลวง มีจิตรกรรมฝาผนังเรื่อง “พระราชพิธีสิบสองเดือน” รวมทั้งภาพ “สุริยุปราคา” และยังมีประตูหน้าต่างที่ทำจากบานไม้ประดับมุก ฝีมือสกุลช่างจากนางาซากิ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ ทรงนำเข้ามา ปัจจุบันเป็นงานที่หาดูได้ยากที่สะท้อนเอกลักษณ์ของศิลปะสถาปัตยกรรมในสมัยนั้นให้ได้ชมกัน

ที่ตั้ง : 2 ถนนสราญรมย์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ : 0 - 2223 - 8215
วันเวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน เวลา 06.00 - 18.00 น. (ยกเว้น พระวิหารหลวงจะเปิดเฉพาะวันพระ)
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทาง สาย : 2, 33, 60, 64
ค่าเข้าชม : ชาวไทยไม่เสียค่าเข้าชม/ชาวต่างชาติ 20 บาท