รถตุ๊กตุ๊ก

    รถตุ๊กๆหรือสามล้อแท็กซี่ ถ้านึกจะนั่งรถชมเมืองกรุงเทพ และรับอากาศธรรมชาติ 

ควรสอบถามราคาก่อนขึ้นนั่งบนรถ ราคาเริ่มต้นของรถตุ๊กๆ ปกติจะเป็นราคาประมาณ 30-40 บาท ถ้าเกิดระยะทางไกลๆ อาจจะประมาณ 100-200 บาท