วัดอินทรวิหาร

          วัดอินทรวิหาร หรือวัดอินทร์ เดิมชื่อว่า วัดบางขุนพรหมนอก วัดนี้ตั้งชื่อตามนามของเจ้าอินทร์ น้าชายของเจ้าเขียวค่อม พระสนมเอกในรัชกาลที่ 1 มีสิ่งที่ควรค่าแก่การเยี่ยมชมคือ พระศรีอารยเมตไตรย หรือ ชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อโต ประทับยืนอุ้มบาตร หันพระพักตร์สู่ทิศตะวันออก สูง 16 วา เป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยดำริของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) แห่งวัดระฆัง พระเกจิชื่อดัง ใช้เวลาก่อสร้างนาน 60 ปี เมื่อแล้วเสร็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมงกุฎราชกุมาร ทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่รัฐบาลศรีลังกามอบให้ ณ ยอดเกตุองค์หลวงพ่อโต ต่อมามีการประดับโมเสกทองคำแท้จากอิตาลีตลอดทั้งองค์ และทุกปีในวันที่ 1-10 มีนาคม จะมีงานสมโภชหลวงพ่อโตอย่างยิ่งใหญ่

ที่ตั้ง : ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10210
เบอร์ติดต่อ : 0 - 2628 - 5550 - 2
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทาง สาย : 3, 6, 9, 19, 30, 32, 33, 43, 49, 53, 64, 65
วันเวลาเปิด-ปิด : เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08:30 - 20:00 น.
ค่าเข้าชม :  ไม่เสียค่าเข้าชม