"พัฒนาย่านราชประสงค์ เป็นเทศกาลท่องเที่ยวประจำปีหลากรูปแบบ"

"พัฒนาย่านราชประสงค์ เป็นเทศกาลท่องเที่ยวประจำปีหลากรูปแบบ"

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมนายธนิต ตันบัวคลี่ ผอ.กองการท่องเที่ยว ร่วมหารือกับสมาคมวิสาหกิจย่านราชประสงค์ (RSTA) เพื่อร่วมกันพัฒนาย่านราชประสงค์ให้เป็นแลนด์มาร์คด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งย่านราชประสงค์ จะมีอาคารขนาดใหญ่รวม 18 อาคาร ทั้งห้างสรรพสินค้าและโรงแรม แต่ละอาคารสามารถเดินเชื่อมต่อถึงกันได้อย่างสะดวกสบายด้วย sky walk ซึ่งสามารถจัดเป็นเส้นทาง walking tourism และกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวที่ผสมผสาน ทั้งเรื่องความทันสมัย ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ศาสนา โดยเฉพาะการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการที่เข้มแข็ง สามารถจัดกิจกรรมร่วมกันและเชื่อมโยงเป็นงานเดียวกัน รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกหลากหลายรูปแบบ

นอกจากนี้ ยังมีเทวสถานของมหาเทพอันศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 8 องค์ ซึ่งถือเป็นเส้นทางท่องเที่ยวและเทศกาลประจำปีได้อีกด้วย