หากพบเห็นการทุจริต หรือประพฤติมิชอบของกองการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

พบเห็นการทุจริต หรือประพฤติมิชอบ ของกองการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุณาแจ้ง ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยว
หรือโทรศัพท์ 0 2221 2141 หรือโทรสาร 0 2225 7544
หรือเว็บไซต์กองการท่องเที่ยว www.bangkoktourist.com และทาง Facebook : Bangkok Tourism Division