งาน IT&CM Asia and CTW Asia-Pacific 2019

งาน Incentive Travel and Convention, Meeting Asia & Corporate Travel World, Asia-Pacific 2019 (IT&CM Asia and CTW Asia-Pacific 2019)
เป็นงานแสดงสินค้าและบริการด้านการจัดประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จัดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอทเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ภายในงานประกอบด้วยการเจรจาทางธุรกิจด้านการประชุมนานาชาติและการท่องเที่ยว โดยมีคูหานิทรรศการของประเทศและเมืองต่าง ๆ เข้าร่วมในปีนี้จาก 61 ประเทศทั่วโลก มีผู้ร่วมงานทั้งสิ้นประมาณ 3,000 คน ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ได้ร่วมมือกับไมซ์ซิตี้ทั้ง 5 เมือง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร พัทยา ภูเก็ต เชียงใหม่ และขอนแก่น ออกมาตรการไมซ์เพื่อสิ่งแวดล้อม หวังลดปริมาณขยะลงให้ได้ร้อยละ 50 แคมเปญแรกที่ผลักดันร่วมกันในปีนี้ คือ “Zero Plastic Events”
กรุงเทพมหานครเข้าร่วมงานปีนี้เป็นปีที่ 2 ในฐานะผู้ขาย (Exhibitor) โดยร่วมออกบูทนิทรรศการแสดงศักยภาพของเมืองและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร เพื่อเปิดโอกาสให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในอุตสาหกรรมไมซ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในบูทประกอบด้วยการจัดแสดงและสาธิตผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) นิทรรศการการท่องเที่ยวิถีชุมชนท้องถิ่น 7 ย่านเก่าในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ย่านบางลำพู ย่านเสาชิงช้า-ภูเขาทอง ย่านนางเลิ้ง ย่านบ้านบุ ย่านคลองบางระมาด ย่านตลาดน้อย-บางรัก และย่านหัวตะเข้
ตลอดงานระหว่างวันที่ 24 - 26 กันยายน 2562 มีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมบูทนิทรรศการของกรุงเทพมหานคร จำนวน 2,180 คน