ชุมชนตรอกเขียนนิวาสน์ - ตรอกไก่แจ้

       ศิลปะการแสดง โขน ละครไทย เป็นนาฏศิลปไทยที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา มีรูปแบบการแสดงที่มีลักษณะแบบแผนเฉพาะและกำหนดเป็นจารีตในการแสดง โดยเฉพาะเครื่องแต่งกายที่เลียนแบบมาจากเครื่องต้น หรือเครื่องทรงพระมหากษัตริย์ อันมีองค์ประกอบที่สำคัญ 3 ส่วน คือ

          1) ศิราภรณ์ คือ เครื่องประดับศีรษะ

          2) ถนิมพิมพาภรณ์ คือ เครื่องประดับกาย และ

          3) พัสตราภรณ์ คือ เครื่องนุ่งห่มที่เป็นผ้า อันมีรูปแบบ สี ลักษณะ และลวดลาย ประณีตวิจิตรงดงาม โดยงานปักผ้าชุดเครื่องแต่งตัวชุดโขน ละครรำไทยในชุมชน เขียนนิวาสน์ – ตรอกไก่แจ้ เป็นงานปักของช่างผู้มีประสบการณ์และความชำนาญการ เพราะองค์ประกอบการแต่งกายของตัวละครต่างๆ มีรูปแบบมาตรฐาน รวมถึงมีเทคนิคการปักเย็บเฉพาะบุคคล นอกจากนั้นการเลือกใช้สีของชุดโขนละครรำยังมีหลักเกณฑ์ต่างๆ ดังนี้ 

  1. การแต่งตามจารีต พระเอก นางเอก หรือตัวเอก จะใช้สี แดง เขียว เหลือง ส่วนพระรอง นางรอง จะใช้สี ชั้นที่สอง เช่น ฟ้า ชมพู และตัวพ่อ ตัวแม่ จะใช้สีหนัก เช่น น้ำเงิน ม่วง
  2. การแต่งตามบท ซึ่งจะขึ้นอยู่กับตอนที่จัดแสดงในแต่ละครั้ง ว่ามีการบรรยายลักษณะของตัวละครนั้นๆ ไว้อย่างไร
  3. การแต่งตามสีกาย จะขึ้นอยู่เอกลักษณ์ของตัวละครนั้น เช่น พระรามสีเขียว พระลักษณ์สีเหลือง เป็นต้น
  4. การแต่งตามชื่อ เช่น ศรีสุวรรณ ปิ่นทอง จะใช้สีเหลือง เป็นต้น

       การปักลายลงบนชุดโขนละคร มีการใช้รูปแบบของลักษณะลายไทย โดยมีกรรมวิธีการปัก 2 รูปแบบ คือ ลายหนุน และลายเลื่อม หรือผสมผสานลายเข้าด้วยกัน เพื่อให้มีความสมดุลไม่ให้มีลักษณะเบาบาง หรือแข็งกระด้าง 

ที่ตั้ง : ซอย ไก่แจ้ แขวง ชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : -
การเดินทาง : เดินทางด้วยรถประจำทางสาย ปอ.542, ปอ. 9, 146, 123, 110, 30
วันเวลาเปิด-ปิด : 9:00 – 14:00 ทุกวัน
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม
แผนที่ : https://goo.gl/maps/V13BYapLxTaZLg8d8