วัดยานนาวา

           วัดริมแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งนี้เดิมชื่อว่า "วัดคอกกระบือ" ในรัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ และก่อสร้างศาสนสถานสำคัญขึ้นภายในวัด คือพระสถูปที่มีรูปร่างต่างจากทั่วไป โดยสร้างเป็นรูปเรือสำเภาจีน เหตุที่สร้างสถูปทรงนี้ก็เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา เพราะทรงเห็นว่าอีกไม่ช้าเรือสำเภาจีนคงจะสูญหายไปจนไม่มีใครรู้จัก ด้วยมีเรือแบบใหม่ เช่น เรือกลไฟของชาติตะวันตกเข้ามาแทนที่ สำหรับเรือสำเภาพระเจดีย์หรือที่เรียกว่า “สำเภายานนาวา” นี้มีความยาวราว 43 เมตร มีพระเจดีย์องค์ใหญ่และเล็กอยู่ในลำสำเภารวม 2 องค์ ด้านในมีพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้า ในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมสำคัญในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ ที่ด้านหลังบานประตู คือกระทงใหญ่ ตามแบบที่ทำในพระราชพิธีลอยพระประทีป และโถยาคูตามแบบอย่างที่ทำเลี้ยงพระในพระราชพิธีสารทในรัชสมัยพระองค์

ที่ตั้ง : 1648 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาธร กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ : 0 - 2672 - 3216
การเดินทาง: รถโดยสารประจำทางสาย : 1, 15, 17, 22, 35, 75, 163, 504,ปอ.544, ปอ.547
  เรือด่วนเจ้าพระยา : ท่าสะพานตากสิน
  เรือข้ามฟาก : ท่าสะพานตากสิน-ท่าเป๊ปซี่
  รถไฟฟ้า BTS : สถานีสะพานตากสิน
วันเวลาเปิด-ปิด: เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 - 18.00 น.
ค่าเข้าชม :  ไม่เสียค่าเข้าชม