ประเพณีงานเจ เยาวราช 2562

          วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 19.00 น. ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ส่วนการท่องเที่ยว สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน "ประเพณีงานเจ เยาวราช ปี 2562" จัดโดยสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ร่วมกับกลุ่มประชาคมเขตสัมพันธวงศ์ สภาวัฒนธรรมเขตสัมพันธวงศ์ นักธุรกิจภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ ในนามคณะกรรมการจัดงานประเพณีงานเจเยาวราช ภายใต้แนวคิด “บรมกษัตริย์ บริบูรณ์สวัสดิ์ ทั่วฟ้าธานี” เพื่อถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 และสืบสานประเพณี สร้างกุศลครั้งใหญ่ โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มี พล.ต.ท.ชินทัต มีศุข ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายโกสิน เทศวงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ และคณะเจ้าหน้าที่ ในพิธีประกอบด้วยการสักการะ "กิวอ๋องฮุกโจ้ว" การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนงานประเพณีงานเจเยาวราช ปี 2562 การปรุงอาหารเจมงคลกระทะใหญ่ "ผัดหมี่ 10 มังกรทองคำ" การตีกลองสิงโต ปล่อยขบวนแห่รถบุปผชาติองค์สมมติพระโพธิสัตว์กวนอิม มังกรทอง มังกรเงินอันยิ่งใหญ่และสวยงาม และการจัดบูทอาหารเจ เพื่อเป็นการสืบสาน ทำนุบำรุงวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ยั่งยืนสืบไป

          ทั้งนี้ งาน "ประเพณีงานเจเยาวราช ประจำปี 2562" จัดต่อเนื่องตั้งแตวันที่ 28 กันยายน 2562 ไปจนถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เป็นเวลา 10 วัน 10 คืน ตลอดแนวถนนเยาวราช โดยมีการประกอบพิธีกรรมเพื่อสักการะบูชาพระพุทธเจ้าและพระมหาโพธิสัตว์ การจัดอาหารเจ และการไหว้เจ้าตามศาลเจ้า 22 ศาลเจ้า เพื่อเป็นการสืบสาน ทำนุบำรุงรักษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นให้มั่นคงยั่งยืนยาวนาน

          สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจเข้าร่วมงานประเพณีงานเจเยาวราช 2562 ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ โดยทั่วกัน เพื่อร่วมสร้างสมบุญกุศลอันยิ่งใหญ่และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามด้วยกัน ณ โอกาสนี้