พิพิธภัณฑ์คนโบราณบ้านบางระมาด

เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เกิดจากความตั้งใจของคนในชุมชน ความตั้งใจที่อยากให้ทุกคนในชุมชน วัด บ้านเรือน โรงเรียน เข้ามามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดวิถีชีวิตของชุมชนย่านบางระมาด เพื่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชน ซึ่งจุดเด่นของพิพิธภัณฑ์นี้คือ การนำวัตถุโบราณของย่านบางระมาด ตั้งแต่สมัยอยุธยา เช่น คันกระสุน มาโชว์ และให้ความรู้กับผู้คนที่แวะเวียนเข้ามา

ที่ตั้ง :   ตั้งอยู่ภายในวัดทองบางระมาด แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ  เข้าซอยบรมราชชนนี 63
โทรศัพท์ : 097 149 1926
การเดินทาง :    

รถประจำทางสาย  79,123,124, 507,515,556  ลงป้ายวัดทอง ต่อรถสองแถวเข้าซอย บรมราชชนนี 63          หรือ เดินทางด้วยรถสองแถวแดงจากศิริราช มาวัดทอง

ทางเรือ สามารถมาทางเรือจากตลาดน้ำตลิ่งชัน ตลาดน้ำคลองลัดมะยม 

เวลาเปิด-ปิด : เปิดเฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์
ค่าเข้าชม :  ไม่มีค่าเข้าชม
แผนที่ : https://goo.gl/maps/sp4xnUZXvkBdcTCK8