พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชนตรอกข้าวเม่า

       พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชนตรอกข้าวเม่า ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2554 โดยความร่วมมือของเจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส  ประชาคมตรอกข้าวเม่า  และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  ที่เห็นคุณค่าและความสำคัญของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นย่านนี้ จึงได้ร่วมมือกันพัฒนาพื้นที่ชั้นล่างของศาลาการเปรียญให้เป็นสถานที่เก็บรวบรวมเรื่องราวและสิ่งของภายในท้องถิ่น โดยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือ การใช้ข้าวเม่ามาทำเป็นอาหาร จัดแสดงเป็นนิทรรศการโดยการเชื่อมโยงกับข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรม แหล่งภูมิปัญญาวัฒนธรรมการทำอาหาร งานช่าง งานฝีมือ และเรื่องราวประวัติศาสตร์ท้องถิ่นหลากหลายมิติที่ผนวกไว้ภายในพิพิธภัณฑ์

ที่ตั้ง : วัดสุทธาวาส แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ :
02-434 9077, 095-947 8059
การเดินทาง :
รถโดยสารประจำทางสาย 40, 42, 56, 57, 80, 108, 171, 509 
วันเวลาเปิด-ปิด :
วันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
ค่าเข้าชม :
ไม่เสียค่าเข้าชม
แผนที่ : https://goo.gl/maps/67XKWkUNPuU6HRtt6