บ้านดุริยประณีต

       บ้านดุริยประณีต หรือบ้านบางลำพู ชื่อเรียกสำนักดนตรีเก่าแก่ ก่อตั้งโดยครูศุข ดุริยประณีต ซึ่งเคยรับราชการเป็นนักดนตรีในคณะละครของเจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ (ม.ร.ว.หลาน กุญชร) สังกัดกรมโขน ก่อนที่จะมาตั้งวงดนตรีไทยของตนเองใช้ชื่อว่า “ดุริยประณีต” ตามนามสกุลที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนางแถม ดุริยประณีต ภรรยาเป็นผู้ช่วย ทั้งสองได้ถ่ายทอดวิชาการดนตรีให้แก่ลูกหลานจนมีความเชี่ยวชาญทุกคน ปัจจุบันบ้านดุริยประณีตอยู่ในความดูแลของ ชยันตี ดุริยประณีต อนันตกุล หรือที่ทุกคนเรียกกันว่าครูน้อย ทายาทรุ่นที่ 3 บุตรคนเดียวของครูสุดจิตต์ ดุริยประณีต ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (คีตศิลป์)

ที่ตั้ง : 83 ซอย สามเสน 1 แขวง วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 02 282 1006
การเดินทาง : รถประจำทางสาย 33 (ปอ.) (AC), 9, 9 (ปอ.) (AC).
วันเวลาเปิด-ปิด : 10:00 – 17:00 ทุกวัน
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม
แผนที่ : https://goo.gl/maps/m4F78Q4DVgyeqbxL9