โลหะปราสาท วัดราชนัดดารามวรวิหาร

          ตามที่บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่า โลหะปราสาทคืออาคารหลายชั้น มีหลังคาทำด้วยโลหะ โดยมีอีกสองแห่งที่เคยปรากฏในโลกคือ ที่กรุงสาวัตถีประเทศอินเดีย และที่กรุงอนุราธปุระ ประเทศศรีลังกา ซึ่งทั้งสองแห่งนั้น ชำรุดสูญสลายลงไปนานนับพันปี โดย โลหะปราสาทหลังแรก สร้างโดยนางวิสาขามหาอุบาสิกา ในสมัยพุทธกาล นางวิสามหาเป็นบุตรีธนัญชัยเศรษฐีแห่งเมืองสาวัตถี  เป็นปราสาท 2 ชั้น 1,000 ห้อง ยอดปราสาททำด้วยทองคำ ที่ชื่อว่า “มิคารมาตุปราสาท”

ที่ตั้ง: อยู่ภายในวัดราชนัดดารามวรวิหาร บริเวณแยกผ่านฟ้าลีลาศ ด้านหลังลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์
โทรศัพท์:  02 224 8807
การเดินทาง: รถโดยสารประจำทาง สาย 2, 5, 12, 15, 35, 39, 503, 511, 512 หรือจะนั่งเรือ โดยสาร (คลองแสนแสบ) มาลงท่าเรือผ่านฟ้าลีลาศ 
เวลาเปิด-ปิด:   09.00-17.00 น.
ค่าเข้าชม: ไม่เสียค่าเข้าชม
แผนที่:      https://goo.gl/maps/rbkzcMybSZqcHtJM7