สะพานเฉลิมวันชาติ

       สะพานเฉลิมวันชาติ ชื่ออักษรโรมัน : Sa phan Wan Chart หรือที่นิยมเรียกกันว่า สะพานวันชาติ เป็นสะพานแห่งหนึ่งในพื้นที่แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นสะพานที่ข้ามคลองรอบกรุง ในส่วนของคลองบางลำพู สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2483 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ตรงกับยุครัฐบาลที่มีจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อเฉลิมฉลองวันชาติไทย คือ วันที่ 10 ธันวาคม อันตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกแก่ประชาชนชาวไทย

       ชุมชนรอบ ๆ สะพานเฉลิมวันชาติ เป็นชุมชนที่มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน โดยเป็นชุมชนของช่างฝีมือในเรื่องการทำเครื่องถม แม้ปัจจุบันอาชีพดังกล่าวจะไม่ได้รุ่งเรืองเหมือนดังในอดีต แต่ก็ยังมีชุมชน คือ "ชุมชนบ้านพานถม" ปรากฏอยู่ และยังเป็นแหล่งที่รวบรวมร้านจำหน่ายธงชาติ รวมถึงธงอื่น ๆ กรอบรูป และตราสัญลักษณ์ต่าง ๆ ไว้เป็นจำนวนมากอีกด้วย โดยเริ่มมาจากร้านคลังเสาธง ของหลวงสิทธิบรรณาการ อดีตข้าราชการที่ลาออกจากราชการมาเปิดร้านจำหน่ายธงชาติเป็นร้านแรกที่นี่ และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น ร้านธงบรรณาการ ซึ่งปัจจุบันก็ยังคงเปิดดำเนินกิจการอยู่

ที่ตั้ง:  ถนน ประชาธิปไตย แขวง วัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์:    -
การเดินทาง: รถประจำทางสาย 68,56
วันเวลาเปิด-ปิด:  ทุกวัน 24 ชั่วโมง
ค่าเข้าชม: ไม่เสียค่าเข้าชม
แผนที่ : https://goo.gl/maps/mn1D9prCRMVCTWNU8