วัดเทพธิดารามวรวิหาร พิพิธภัณฑ์สุนทรภู่

    ประวัติวัดเทพธิดารามวรวิหาร เดิมชื่อ วัดบ้านพระยาไกรสวนหลวง เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดฯ ให้สร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระราชทานแก่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิลาส กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ  พระราชธิดาองค์ใหญ่ใน รัชกาลที่ 3 สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2379 เสร็จในปี พ.ศ. 2382 โดยได้ช่างจากเมืองจีน  สังเกตุได้จากการออกแบบที่มีผลงานศิลปะและความเชื่อแบบจีน อย่างหน้าบันของโบสถ์ มองขึ้นไปจะพบหงส์ ที่แสดงถึงสตรีสูงศักดิ์   

ที่ตั้ง : วัดเทพธิดารามวรวิหาร อยู่ใกล้กับป้อมมหากาฬ ถนนมหาไชย อีกจุดสังเกตคือ บริเวณวัด ตั้งอยู่ตรงข้าม ร้านผัดไทยทิพย์สมัย หรือที่เรียกว่า ผัดไทยประตูผี 
โทรศัพท์: 085-120-8914, 02-222-6921
การเดินทาง: รถเมล์ 2, 15, 39, 44, 47, 56, 59, 68, 79, 503, 509, 511– จอดรถยนต์ส่วนบุคคลได้ที่วัดเทพธิดารามวรวิหาร
เวลาเปิดปิด: จันทร์ – ศุกร์ 09.00-17.00 น
ค่าเข้าชม: *คนไทยเข้าชมฟรี!! ชาวต่างชาติ เสียค่าเข้าชม 50 บาท 
แผนที่:     https://goo.gl/maps/p7kqzF1gr5t16oqD8