วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร หรือ วัดภูเขาทอง

          วัดสระเกศ หรือ วัดภูเขาทอง (Temple of the Golden Mount Bangkok)  เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ริมคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มีจุดเด่นคือ พระบรมบรรพต หรือที่เรียกกันว่าภูเขาทอง

          วัดสระเกศ เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยา เดิมชื่อวัดสะแก เปลี่ยนเป็นชื่อวัดสระเกศในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ส่วนพระบรมบรรพต หรือ เจดีย์ภูเขาทอง เริ่มสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แล้วเสร็จในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 มีความสูง 77 เมตร บนยอดด้านบนบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ขุดค้นพบ ณ เมืองกบิลพัสดุ์ ซึ่งเป็นส่วนแบ่งของพระราชวงศ์ศากยราช โดยพระองค์เจ้าปฤษฎางค์ขณะนั้นกำลังทรงผนวชอยู่ที่ประเทศอินเดีย ได้ส่งพระบรมสารีริกธาตุเข้ามาถวายในฐานะที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นกษัตริย์เพียงพระองค์เดียวที่เป็นพุทธมามกะอยู่ในขณะนั้น สิ่งที่น่าสนใจอื่น ๆ ภายในวัดสระเกศ (Bangkok Temple) นอกจากพระบรรพตก็ยังมี พระประธาน พระอุโบสถ พระเจดีย์เหลี่ยม หอไตร โพธิ์ลังกา 

ที่ตั้ง: นอกกำแพงเมือง ริมคลองมหานาค และคลองรอบกรุง แขวงบ้านบาตรตรงที่บรรจบกับคลองบางลำพู เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร สามารถเข้าชมได้ทุกวันโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
โทรศัพท์: 092 690 9222
การเดินทาง: ขึ้นรถ ปอ.8 หรือสาย 8 ยิงยาว บอกกระเป๋า มาวัดสระเกศ ลงป้ายรถเมล์
เวลาเปิด-ปิด: จันทร์ – ศุกร์ 08.00 - 16.00
ค่าเข้าชม: *คนไทยเข้าชมฟรี!! ชาวต่างชาติ เสียค่าเข้าชม 50 บาท 
แผนที่:     https://goo.gl/maps/xPfawjHxD7eMSW346