มัสยิดบ้านตึกดิน

       มัสยิดบ้านตึกดินสร้างขึ้นนับตั้งแต่ช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เพราะที่นี่เป็นนิคมมลายูมาแต่เดิมแต่สมัยกรุงธนุบรี และมีชุมชนอยู่หนาแน่นในอดีตโดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่ 6 ต่อมาก็เริ่มมีการเคลื่อนย้ายออกไปยังแหล่งชุมชนมุสลิมอื่น ๆ ในละแวกใกล้เคียง เช่นที่ริมคลองมหานาคเป็นต้น ในปี พ.ศ. 2524 เกิดอัคคีภัยครั้งใหญ่ทำให้บ้านเรือนในละแวกนี้ถูกไฟไหม้เกือบทั้งหมด จึงมีการแยกย้ายไปหาที่อยู่ใหม่ ซึ่งก็คงเป็นชุมชนมุสลิมต่าง ๆ ในเขตพระนคร ทั้งที่คลองมหานาคและบางกะปิ

       มุสลิมที่เหลืออยู่ที่บ้านตึกดินก็คงช่วยกันฟื้นฟูสภาพของชุมชน และร่วมกันสร้างมัสยิดบ้านตึกดินขึ้นใหม่ ซึ่งปัจจุบันเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสีขาวมีรูปทรงสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมอิสลาม บรรดาพี่น้องมุสลิมในเขตมัสยิดบ้านตึกดินก็ยังคงรวมตัวกันสืบสานศาสนาอิสลามต่อมาจวบจนทุกวันนี้

ที่ตั้ง : 139 ซอย ดำเนินกลางเหนือ แขวง วัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 02 281 3243
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทาง สาย : 2, 12, 15, 47, 56, 59, 60, 70, 79, 124, 203, 503, 509, 511
เวลาเปิดปิด : ทุกวัน 08.00 - 17.00 น
ค่าเข้าชม : ไม่มีค่าใช้จ่าย
แผนที่ : https://goo.gl/maps/yx9mPdLVK3pgV1Vi8