วัดตลิ่งชัน

เป็นวัดเก่าแก่ที่คาดว่าจะสร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย จากสถาปัตยกรรมหลายอย่าง เช่น ใบเสมาเก่าที่ทำขึ้นจากหินทรายแดงและพระพุทธรูปองค์ประธานทรงเครื่องใหญ่ตามแบบนิยมในสมัยอยุธยาตอนปลาย และพระพุทธรูปทรงเครื่องน้อยประทับยืนบนฐานชุกชี 2 องค์ ก็เป็นแบบอยางในสมัยอยุธยาตอนกลาง ซึ่งล้วนสามารถชี้ให้เห็นถึงการตั้งถิ่นฐานของชุมชนในพื้นที่ตลิ่งชันได้ และยังเชื่อว่าได้มีการปฏิสังขรณ์ในช่วงรัชกาลที่ 3 เพราะจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถมีการใช้พื้นหลังเป็นสีน้ำเงินที่เป็นที่นิยมในช่วงสมัยนั้น

ที่ตั้ง : 300 ซอย ชักพระ 17 แขวง คลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 02-432-2503, 02-424-7580
การเดินทาง : 

สาย 149,177 ไปลง สน ตลิ่งชัน แล้วต่อสาย 79 ลงวัดตลิ่งชัน สาย 542 ไปลงหน้าคอนโด ideo ใกล้แมคโคร ฯ แล้วต่อสองแถว นั่งสองแถวทั้งสีแดงและสีฟ้า

วันเวลาเปิด-ปิด : -
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้า